Sejmik Wojeództwa Pomorskiego

Sejmik przegłosował budżet województwa na 2023 rok

Radni Sejmiku Województwa Pomorskiego w środę, 21 grudnia przyjęli plan finansowy na 2023 r. Kluczową pozycję w przyszłorocznych wydatkach stanowić będą koszty transportu oraz utrzymania sieci drogowej, które pochłoną ok. 628 mln zł. Oznacza to, że będą o ok. 19 proc. wyższe niż w tym roku.
Karol
Uliczny
21.12.2022 / 16:22

Planowane na przyszły rok dochody oraz wydatki samorządu wojewódzkiego zamkną się w kwotach po ok. 1,5 mld zł, przy planowanym deficycie w wysokości ok. 17 mln zł. W środę, 21 grudnia budżet, zgodnie z założeniami przedstawionymi przez zarząd województwa, przegłosowali przedstawiciele Sejmiku. „Za” głosowało 21 radnych, „przeciw” było 9. Pod projektem uchwały nie podpisali się jedynie przedstawiciele opozycyjnego klubu Prawa i Sprawiedliwości.

– Nie możemy wyrazić zgody na zapisane w planie finansowym wydatki. Nasze postulaty nie zostały uwzględnione, np. te związane z naprawą niektórych dróg. Dlatego jako klub będziemy głosować przeciw uchwale budżetowej – mówił Jerzy Barzowski, przewodniczący klubu PiS.

PRZECZYTAJ TEŻ: Sejmik chciał ograniczyć wycinkę. Wojewoda uchylił uchwałę

Innego zdania był radny Piotr Zwara, przewodniczący klubu Dla Pomorza.

– Od trzech lat planowanie budżetowe przebiega w niesprzyjających warunkach. Jest duża niepewność czynników kształtujących plan finansowy. Mając jednak świadomość stojących przez nami wyzwań, zagłosujemy za przedstawionym projektem – zapowiadał.

Budżet województwa 2023 przyjęty. Najwięcej środków na transport, kulturę i ochronę zdrowia 

Założenia budżetu przedstawił skarbnik województwa pomorskiego Henryk Halmann.

  • Dochody budżetu województwa w 2023 r. wyniosą 1,55 mld zł. W tej kwocie aż 1,40 mld zł stanowić będą dochody bieżące.
  • Największą pozycję w wydatkach bieżących stanowić będą wydatki na transport, ochronę zdrowia, kulturę i edukację. Organizacja transportu i utrzymanie sieci drogowej pochłoną ok. 628 mln zł. Wydatki w tym dziale będą o 19 proc. większe niż w 2022 r.
  • Największy, bo wynoszący 25 proc., wzrost obejmie kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Na te pozycje przeznaczonych będzie ok. 189 mln zł.
  • Ok. 186 mln zł trafi na zaspokojenie potrzeb w zakresie ochrony zdrowia Pomorzan.

– Prace nad budżetem prowadziliśmy tak, aby odpowiedzieć m.in. na inflację – zaznaczał Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Staraliśmy się skonstruować plan finansowy tak, by zapewnić sprawną realizację wszystkich funkcji publicznych. Mam jednocześnie nadzieję, że sytuacja finansowa nie zmusi nas do jakichkolwiek cięć.

PRZECZYTAJ TEŻ: Sejmik: 2,7 mln zł na ratowanie zabytków

Planowany deficyt w wysokości 17,1 mln zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu oraz przychodami pochodzącymi ze spłat udzielonych pożyczek.

Budżet został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze