Rodzina potrzebna jak najszybciej

Dzieci, które już są w tzw. pieczy zastępczej, ale nie mogą być adoptowane, bo ich sytuacja prawna nie jest uregulowana, potrzebują rodziny zastępczej. Gdański MOPR organizuje spotkanie dla tych dorosłych, którzy chcieliby się tego podjąć
Małgorzata
Gradkowska
19.05.2023 / 15:24

Ponad 600 dzieci objętych wsparciem gdańskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wychowuje się w rodzinach zastępczych. To m.in. maluchy, dzieci z niepełnosprawnościami. Nie każde ma szanse na adopcję  - trudno o nią w przypadku dzieci chorych czy zaburzeniami zachowania, ale także rodzeństwa. Wszystkie te dzieci wymagają poczucia bezpieczeństwa i przede wszystkim – opieki troskliwych dorosłych. Zamiast do adopcji, mogą trafić do rodziny zastępczej. Gdy np. w wyniku interwencji rodzinie biologicznej odbierane jest dziecko, trafia ono do pogotowia, potem jest przenoszone do rodziny zastępczej.  Jednak nowych rodzin zastępczych jest coraz mniej, tymczasem potrzeb dzieci – coraz więcej. Dlatego w środę, 24 maja gdański MOPR organizuje spotkanie, podczas którego dyżurować będą specjalistki i specjaliści Wydziału Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Opowiedzą m.in., jak się przygotować do pełnienia roli zastępczego rodzica i jakie trzeba spełnić warunki, by nim zostać. To w ramach dnia otwartego gdańskiego MOPR, poświęconego zastępczemu rodzicielstwu. Dyżurujący w Forum Gdańsk psycholodzy, pedagodzy, trenerzy szkolący kandydatów na opiekunów zastępczych zapraszają do kontaktu zwłaszcza mieszkanki i mieszkańców, którzy są zainteresowani założeniem rodziny zastępczej, osoby, które są otwarte na potrzeby dzieci.

Maciej Bylicki
zastępca dyrektorki ds. wsparcia specjalistycznego MOPR w Gdańsku

Nie tylko małżeństwo może założyć zastępczą rodzinę. Również osoba samotna, odpowiedzialna i empatyczna, która lubi dzieci, chce się nimi zaopiekować, ma taką możliwość

Specjalistki i specjaliści Ośrodka zachęcają do kontaktu, rozmowy oraz współpracy każdą osobę, która może i chce stworzyć dziecku ze smutnym bagażem doświadczeń bezpieczny dom, gdzie panują szacunek, troska i miłość. Tegoroczna akcja MOPR przebiega pod hasłem „Daj przyszłość – zostań rodziną zastępczą”. Jej głównym celem jest pozyskanie nowych opiekunów zastępczych dla gdańskich dzieci, które tego wsparcia bardzo potrzebują.

- Mamy wielką nadzieję, że gdańszczanki i gdańszczanie odpowiedzą na nasze apele o współdziałanie na rzecz dzieci pozbawionych odpowiedniej opieki biologicznych rodziców – mówi Maciej Bylicki, zastępca dyrektorki ds. wsparcia specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. – Bardzo nam zależy, by pozyskać kolejne osoby, które zechcą podjąć wyzwanie, pewnie zmienić swoje życie i założyć zastępczą rodzinę. To trudne, odpowiedzialne zadanie, które często staje się jednak zawodowym i życiowym spełnieniem. Co ważne, nie tylko małżeństwo może założyć zastępczą rodzinę. Również osoba samotna, odpowiedzialna i empatyczna, która lubi dzieci, chce się nimi zaopiekować, ma taką możliwość. Zachęcamy do kontaktu, do rzeczowej rozmowy z naszymi specjalistkami i specjalistami, którzy postarają się odpowiedzieć na nawet najtrudniejsze pytanie o zastępcze rodzicielstwo. Niczego nie lukrujemy. Podkreślam natomiast, że decydując się na współpracę, tworząc i prowadząc rodzinę zastępczą możecie Państwo liczyć na nasze wsparcie w każdym możliwym zakresie: od finansowego po rzeczowe, specjalistyczne między innymi psychologiczne, prawne.

Pracowniczki i pracownicy Wydziału Pieczy Zastępczej są też dostępni i zapraszają do kontaktu w MOPR przy ul. K. Leczkowa 1A w Gdańsku, tel.: 58347 82 77 i 58347 82 78, e-mail: [email protected]

Szczegółowe wiadomości m.in. o formach rodzinnej pieczy zastępczej, wsparciu dla opiekunów oraz dla dzieci objętych pomocą są dostępne na stronie gdańskiego MOPR.

Przypomnijmy, że rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą tworzyć małżonkowie lub osoba samotna, którzy m.in.:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
  • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej,
  • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
  • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem,
  • zapewniają warunki umożliwiające zaspokojenie indywidualnych potrzeb dziecka.

w środę, 24 maja gdański MOPR organizuje spotkanie, podczas którego dyżurować będą specjalistki i specjaliści Wydziału Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Spotkanie odbędzie się w godz. 10-18 w Forum Gdańsk (scena) na Targu Siennym.

 

 

 

 

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze