W Lini rozstrzygnięto konkurs o ekologii

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lini (powiat wejherowski) zorganizowano finał I Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska pod hasłem „Ekologia lasu”. Konkurs był adresowany do uczniów klas 5 – 8 ze szkół podstawowych województwa pomorskiego i składał się z trzech etapów: szkolnego, w którym udział wzięło 110 uczestników, powiatowego (41 uczestników) i wojewódzkiego z udziałem siedmiu finalistów.
Dawid
Jaskulski
21.04.2023 / 20:54

- Tym konkursem chcieliśmy umożliwić uczniom udział w pozytywnej rywalizacji, w rozwijaniu swoich zainteresowań oraz kształtowaniu wrażliwości i szacunku do przyrody, promowaniu zachowań przyjaznych środowisku naturalnemu – podkreślała Dorota Delura, nauczycielka i pomysłodawczyni konkursu.

Uczestnicy odpowiadali na pytania przed komisją, w skład której wchodzili: Lilianna Koszutowskarzecznik prasowa Nadleśnictwa Strzebielino, Sławomir Krzymowski, leśniczy Leśnictwa Kętrzyno, Marcin Rompa, leśniczy Leśnictwa Sierakowice i Dorota Delura, nauczycielka biologii i chemii, pomysłodawczyni konkursu.

Po sześciu rundach udało się wyłonić laureata III miejsca, w dogrywce wzięły udział dwie uczestniczki, po trzech rundach komisja konkursowa wyłoniła laureatki I i II miejsca.

I miejsce zajęła Helena Dalach ze  Szkoły Podstawowej nr 18 im. Kornela Makuszyńskiego w Gdyni, II miejsce wywalczyła Maja Teclaf ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach, a III miejsce przypadło Maciejowi Kędzierskiemu ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Bożympolu Wielkim.

W uroczystości ogłoszenia wyników i wręczenia nagród – oprócz finalistów, ich opiekunów i dyrektorów szkół gminy Linia, uczestniczyli także specjalni goście: Bartłomiej Obajtek, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Bogusława Engelbrecht, wójt gminy Linia oraz dyrektorzy szkół podstawowych gminy Linia.

W wykazie zawodów wiedzy

Kuratorium Oświaty w Gdańsku dostrzegło potencjał tego konkursu i  wpisało go do wykazu zawodów wiedzy, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Laureat na szczeblu wojewódzkim I, II i III miejsca otrzymuje 2 punkty w procesie rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej oraz prawo do umieszczenia konkursu na świadectwie ukończenia szkoły.

Nauczycielki z Lini zaangażowane w organizację finału wojewódzkiego konkursu podkreślają, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku udzieliła im wsparcia merytorycznego i dostarczyła materiały do bibliografii konkursowej. Lasy Państwowe, wójt gminy Linia oraz firmy ElwozEco i Kruszywo wsparły finansowo organizację tego ekologicznego przedsięwzięcia, a firma Energa i ElwozEco ufundowały gadżety. Z kolei Małgorzata Bielang, pomorska kurator oświaty przekazała uczestnikom i ich opiekunom listy gratulacyjne oraz nagrody książkowe. Zaś wizytator Robert Redlicki, który reprezentował podczas konkursu pomorską kurator, przekazał na ręce pani dyrektor i wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lini specjalne podziękowania.

Konkurs został objęty honorowym patronatem pomorskiego kuratora oświaty w Gdańsku, dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku oraz wójta gminy Linia. 

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze