MEiN chce znać poglądy polityczne uczniów
i stosunek do aborcji

Z prośbą o pilną opinię w sprawie ankiety przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zwrócił się do Pomorskiej Rady Oświatowej marszałek Mieczysław Struk. Ankieta, skierowana do uczniów i młodych ludzi, zawiera pytania m.in. o sympatie polityczne i stosunek do aborcji.
Małgorzata
Gradkowska
15.09.2022 / 15:13

Na stronach kuratoriów oświaty, także pomorskiego, w zakładce "komunikaty" opublikowany został „List MEiN ws. Młodzieży 4.0”, zachęcający dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do podjęcia współpracy z przedstawicielami Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie przy przeprowadzeniu badania na młodzieży w wieku 13-14 lat, 17-19 lat i 21-25 lat oraz ankiety dla rodziców.

- Od kilku dni kierowane są do mnie, jak i do moich współpracowników, wyrazy zaniepokojenia treściami zawartymi w ankiecie MEiN – pisze w liście do członków Pomorskiej Rady Oświatowej Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Ministerstwo Edukacji i Nauki zleciło Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie (dawniej Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie) przeprowadzenie badań  pn. „Determinanty zachowań i zakotwiczenie postaw młodego pokolenia Polaków wobec stref ryzyka społeczno-kulturowego w perspektywie komparatystycznej w świetle teorii resilience (projekt badań podłużnych -3 letnich na wybranej kohorcie młodych Polaków w wieku 13/14 lat, 17/19 lat, 21/25 lat ) pod wspólną nazwą MŁODZIEŻ 4.0”.

(...) Zasadniczym elementem projektu jest przeprowadzenie ankiety na reprezentatywnej próbie młodzieży w liczbie 25 tysięcy na terenie całego kraju. Zebrane wyniki posłużą do interpretacji postaw i zachowań młodego pokolenia wobec otaczającej ich rzeczywistości” - czytamy w liście, podpisanym przez Artura Góreckiego, dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych Ministerstwa Edukacji i Nauki

- Zarówno rodzice, jak i dyrektorzy szkół, zwracają uwagę, że pytania ankietowe, w szczególności pytania o praktykowane zachowania seksualne, dopuszczalność aborcji i eutanazji, stosunek do homoseksualizmu, religii i Kościoła Katolickiego, wyznanie religijne czy też o poglądy polityczne i ich zbieżność z programem określonych partii politycznych, a także o opinię w kwestiach prawnoustrojowych, których uczniowie nie mieli możliwości poznać, są dalece niedostosowane do poziomu dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i moralnej dzieci i młodzieży w wieku od 13 do 17 lat - alarmuje pomorski marszałek.

Co chce wiedzieć MEiN?

I rzeczywiście – w ankiecie (tej skierowanej do 13-14-latków) poza pytaniami o stosunek do internetu, przemoc w sieci, ekologię, preferowane formy wypoczynku czy cechy, zauważane u osób starszych, pojawiają się też m.in. pytania:

 1. Jaki jest Twój stosunek do polityki?  

 2. Czy zamierzasz brać udział w jakiejkolwiek działalności politycznej? (odpowiedzi do wyboru): 

 • Mam zamiar zostać politykiem
 • W przyszłości zapiszę się do partii politycznej, która da mi największe szanse na karierę zawodową
 • W przyszłości zapiszę się do partii politycznej, która prezentuje poglądy zgodne z moimi
 • Wystartuję w wyborach lokalnych na radnego gminy/miasta
 • Wystartuję w wyborach lokalnych na wójta/burmistrza
 • Wystartuję w wyborach parlamentarnych
 1. Czy uważasz, że aborcja jest dopuszczalna?

 2. Jakie poglądy polityczne są Ci najbliższe? (tu do wyboru):

 • Ekologiczne
 • Faszystowskie
 • Komunistyczne
 • Konserwatywne
 • Liberalne
 • Nacjonalistyczne
 • Socjaldemokratyczne
 • Żadne z powyższych
 • Trudno powiedzieć
 1. Które z poniższych zachowań są według Ciebie niedopuszczalne (tu do wyboru):

 • Przygodny seks
 • Wyzywający ubiór
 • Seks przedmałżeński
 • Wspólne mieszkanie pary bez ślubu
 • Manifestowanie orientacji seksualnej w sferze publicznej
 • Podejmowanie zachowań seksualnych w miejscach publicznych
 • Masturbacja
 • Seks grupowy
 • Żadne

W ankiecie są także pytania o wyznanie, prośba o ocena własnej religijności i stosunek do lekcji religii oraz o stosunek do osób homoseksulanych  (np. czy osoby homoseksualne mogą pełnić wszystkie funkcje i stanowiska publiczne).

Z kolei w ankiecie, skierowanej do rodziców pojawiają się pytania o stosunek do kary śmierci, opinie na temat przyjmowania uchodźców lub migrantów czy podejście do rozwodu. 

MEiN zachęca dyrektorów szkół

"Gorąco zachęcam do współpracy z Akademią Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie przy realizacji projektu MŁODZIEŻ 4.0 i wsparcie jej w działaniach poprzez umożliwienie dostępu do potencjalnych badanych oraz stworzenie dogodnych warunków czasowych i lokalowych dla przeprowadzenia badań - pisze w liście, opublikowanym na stronie gdańskiego kuratorium urzędnik MEiN. - Zaangażowanie przedstawicieli szkół i uczelni oraz życzliwe potraktowanie ankieterów przeprowadzających wspomniane badanie będą kluczowymi czynnikami warunkującymi powodzenie tego ważnego przedsięwzięcia

- Biorąc pod uwagę charakter badań, a także ich niejasny cel (MEiN przeznaczyło na realizację tych badań ponad 4,5 miliona złotych) zwracam się do członków Pomorskiej Rady Oświatowej z prośbą o przekazanie opinii na temat skierowanej do dzieci i młodzieży ankiety - pisze Mieczysław Struk w liście do członków PRO

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze