usuwanie azbestu

Firma ECO-POL z Pruszcza Gdańskiego zajmowała się unieszkodliwianiem z gminy Morzeszczyn odpadów zawierających azbest (fot. ECO-POL)

Ponad 85 ton odpadów
z azbestem unieszkodliwiono
w gminie Morzeszczyn

W maleńkiej gminie Morzeszczyn usunięto i zabezpieczono z 28 posesji odpady zawierające azbest. Łączna wartość tego zadania to prawie 35 tys. zł. Gmina pozyskała wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Zdaniem wójta Piotra Lanieckiego, do tej pory udało się zneutralizować około 50 proc. odpadów zwierających azbest.
Krystyna
Paszkowska
25.04.2022 / 16:15

To już kolejna edycja tego rodzaju działań proekologicznych. Dotacja w wysokości 34 768 zł przeznaczona była na realizację przedsięwzięć polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy Morzeszczyn. Dotacje przeznaczone były dla:

  • osób fizycznych,
  • wspólnot mieszkaniowych,
  • osób prawnych,
  • przedsiębiorców,
  • jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnym.

Unieszkodliwiono ponad 85 t odpadów z azbestem z gminy Morzeszczyn

Zadanie obejmowało demontaż, zabezpieczenie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, pochodzących z pokrycia dachowego z jednego budynku gospodarczego z terenu gminy Morzeszczyn, oraz zabezpieczenie, transport i unieszkodliwianie odpadów azbestowych z 27 nieruchomości nieprzeznaczonych do składowania azbestu.

Właścicielami obiektów, z których zdemontowano oraz unieszkodliwiono azbest, były osoby fizyczne, które zgłosiły do wójta gminy Morzeszczyn chęć udziału w konkursie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”, ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

usuwanie azbestu

Odpady zawierające azbest usuwali pracownicy firmy ECO-POL z Pruszcza Gdańskiego (fot. ECO-POL)

Dlaczego azbest jest szkodliwy?

Azbest zaliczany jest do 10 najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi. Gdy człowiek oddycha powietrzem zanieczyszczonym jego włóknami, docierają one do płuc, skąd już nie da się ich usunąć. Szkodliwe działanie azbestu może się ujawnić nawet po wielu latach, np. nowotwory mogą rozwijać się 20-30, a nawet 50 lat od momentu narażenia organizmu na wdychanie jego włókien.

Im więcej jest włókien azbestu w powietrzu, którym się oddycha, tym większe ryzyko zachorowania. Z powodu kontaktu z azbestem każdego roku na świecie umiera ok. 100 tysięcy osób.

PRZECZYTAJ TEŻ: Od kwietnia nowe zasady odbioru odpadów w Starogardzie. Taniej dla samotnych

Głównym celem programu utylizacji jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, a przez to minimalizacja jego szkodliwego oddziaływania na ludzi i środowisko.

– Ostatnia edycja demontażu i unieszkodliwienia odpadów zawierających, w naszym przypadku to głównie płyty faliste azbestowo-cementowe, zakończyła się usunięciem 85,4 ton tych odpadów – mówi Piotr Laniecki, wójt gminy Morzeszczyn. – Koszt tego zadania zamknął się kwotą 34 768 zł. Problem z azbestem dotyczy głównie pokryć budynków gospodarczych u rolników. Myślę, że nadal do uśnięcia pozostało drugie tyle, ile już zostało unieszkodliwione. Gmina Morzeszczyn za każdym razem, gdy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia kolejną akcję, włącza się w te działania. Chociaż ostatnia zakończona została pod koniec marca, to nawet dzisiaj (25 kwietnia – dop. red.) otrzymałem telefon od jednego z naszych mieszkańców, który przymierza się do wymiany poszycia dachowego. Zasugerowałem, żeby zdjął poszycie zawierające azbest na paletę i owinął streczem. Powinien złożyć wniosek o utylizację do urzędu gminy. Przy następnej akcji odbierzemy od niego ten szkodliwy odpad, który zostanie unieszkodliwiony.

Za realizację ostatnio realizowanego w gminie Morzeszczyn zadania odpowiedzialna była firma ECO-POL z Pruszcza Gdańskiego.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze