Umowę na dofinansowanie projektu podpisali marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Józef Sarnowski oraz Agnieszka Rodak, prezes zarządu Rumia Invest Park (Fot. Urząd Marszałkowski w Gdańsku)

Rośnie zaplecze w pobliżu gdyńskiego portu. Rumia Invest Park będzie większy

Rumia Invest Park będzie większy. Dzięki prawie 3,4 mln zł unijnego dofinansowania powstaną nowe tereny dla działalności logistycznej i magazynowej. To już drugi etap tej inwestycji w pobliżu gdyńskiego portu.
Karol
Uliczny
8.11.2021 / 21:33

Podpisana 5 listopada 2021 r. umowa dotyczy zagospodarowania terenów dla celów inwestycyjnych. Chodzi o działki w północnej części Rumi, przy granicy z gminą Kosakowo, a więc położone w bezpośrednim sąsiedztwie gdyńskiego portu. W ramach inwestycji, uzbrojony zostanie obszar o powierzchni prawie 8 ha, będą doprowadzone media. Tam, gdzie będzie to niezbędne, przeprowadzone zostaną roboty ziemne i wzmocnienie gruntów.

To drugi etap rozwoju Rumia Invest Park. Kosztuje prawie 15 mln zł. Około 3,3 mln zł stanowić będzie unijne dofinansowanie. Projekt zostanie zrealizowany do końca grudnia 2023 r. Na przygotowanym terenie zlokalizowane będą trzy inwestycje prowadzone przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Umowę na dofinansowanie projektu kompleksowego przygotowania terenów inwestycyjnych w Rumi podpisali marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Józef Sarnowski oraz Agnieszka Rodak, prezes zarządu Rumia Invest Park.

Warto też pamiętać, że wsparcie ze środków unijnych otrzymały już cztery projekty związane z uzbrajaniem terenów inwestycyjnych. Oprócz dwóch projektów w Rumi, są to inwestycje w Słupsku i w Gdańsku. Ich łączna wartość to ponad 72 mln zł, a unijne dofinansowanie wynosi ok. 20 mln zł.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze