Ważą się losy pieniędzy dla Pomorza. Parlamentarzyści o głosowaniu poprawek do budżetu

Więcej pieniędzy na małe porty morskie, modernizację linii kolejowej Gdynia-Lębork-Słupsk., internet szerokopasmowy, pieniądze dla Europejskiego Centrum Solidarności i remont mostu w Tczewie - to tylko część poprawek do tegorocznego budżetu zgłoszonych przez pomorskich senatorów KO.
- Bardzo liczymy, ze pomorscy posłowie zagłosują za ich wsparciem - powiedział senator Sławomir Rybicki podczas zorganizowane w Gdyni konferencji prasowej.

Dorota
Abramowicz
23.01.2023 / 15:01

Już na najbliższym posiedzeniu Sejmu, w środę i czwartek 25 i 26 stycznia, odbędzie się głosowanie nad poprawkami wniesionymi przez Senat do ustawy budżetowej. Z tej okazji pomorscy parlamentarzyści: senator Sławomir Rybicki, senator Kazimierz Kleina oraz poseł Piotr Adamowicz zorganizowali konferencję prasową nad nad peronem SKM Gdynia Stocznia-Uniwersytet Morski.

Wybór miejsca nie był przypadkowy. Jedna z poprawek Senatu dotyczy wydania 10 mln zł ze środków budżetu państwa na ciąg historycznych wiaduktów w ciągu ul. Janka Wiśniewskiego. - Są one w dramatycznym stanie, nie spełniają norm w zakresie transportu - przestrzegał senator Sławomir Rybicki, przypominając przy tym, że razem z senatorem Kazimierzem Kleiną wnieśli również poprawkę zakładającą przekazanie 20 mln zł na modernizacje linii kolejowej Gdynia-Lębork-Słupsk.

Na co jeszcze mają być przeznaczone dodatkowe pieniądze dla Pomorza? Poprawka senatorów Kazimierza Kleiny, Sławomira Rybickiego, Janusza Gromka, Stanisława Gawłowskiego przewiduje przekazanie 60 mln zł na modernizacja podejścia do portów morskich w Łebie, Ustce, Kołobrzegu, Darłowie i Władysławowie.

Senator Kleina zaproponował także przekazanie 20 mln zł  na zwiększenie dostępności Internetu szerokopasmowego.

- Jedną bardzo istotną sprawą jest finansowanie ECS z publicznych pieniędzy - mówił poseł Piotr Adamowicz. Przypomniał, że wnioskowane 4 mln zł to kropla w 672 mld złotych budżetu państwa i naprawdę niewiele przy ponad 400 mln zł przekazywanych rocznie dla IPN.

Senatorowie zaproponowali również m.in. przeznaczenie 20 milionów zł na poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na Żuławach, 10 milionów zł na opracowanie dokumentacji technicznej dwóch obwodnic w ciągu drogi krajowej nr 55 w miejscowości Kwidzyn i Malbork, i tyle samo kolejno na na budowę obwodnicy Starogardu Gdańskiego, przebudowę węzła Kowale (obwodnica Trójmiasta, S6 ) oraz na remont mostu tczewskiego.

Parlamentarzyści zaapelowali przy tym do pozostałych pomorskich posłów, by podczas najbliższych głosowań nad odrzuceniem poprawek Senatu rozważyli, czy są z Pomorza, czy też bardziej pozostają wykonawcami decyzji zapadających przy ul. Nowogrodzkiej.

Zaapelowali przy tym do pozostałych pomorskich posłów, by podczas najbliższych głosowań nad odrzuceniem poprawek Senatu rozważyli, czy są z Pomorza, czy też bardziej pozostają wykonawcami decyzji zapadających przy ul. Nowogrodzkiej.

Senator Kazimierz Kleina - przewodniczący komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu - wykorzystał okazję, by opowiedzieć dziennikarzom o budżecie państwa na 2023 r. Poprawki Senatu w istotny sposób dotyczą systemu opieki zdrowotnej. Jedna z nich tworzy dwie rezerwy celowe. W tym na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej przekazanych do finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia bez zapewnienia środków finansowych i na oddłużanie szpitali, z łączną kwotą dotacji i subwencji 6,5 miliardów zł, kosztem zwiększenia o tę kwotę dochodów budżetu państwa z dywidend. Kolejna - tworzy rezerwę celową na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych u dzieci, z kwotą dotacji i subwencji 2 miliardów zł.

Senatorowie opozycji chcą także, by w 2023 r budżet państwa wspomógł kwotą 700 mln zł leczenie psychiatryczne dzieci. Pojawiła się również poprawka zwiększająca o 50 mln zł wydatki bieżące jednostek budżetowych z przeznaczeniem na finansowanie zadań określonych w Narodowym Programie Zdrowia oraz kolejna, zakładająca przeznaczenie 500 mln zł  na finansowanie programu leczenia niepłodności metodą in vitro.

- Drugim ważnym priorytetem są tematy związane z edukacją - stwierdził senator Kleina.

Głównie chodzi o podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli.

Senatorowie zaproponowali, by kwota bazowa służąca do określenia tego wynagrodzenia wynosiła 4 432,15 zł.  Dodatkowy wydatek - 7 mln zł  - pochodzić ma ze zwiększenia dochodów z podatku od towarów i usług o 7 mld zł.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze