Zanieczyszczenie Strzelenki. WIOŚ skierował sprawę do sądu

Są pierwsze efekty kontroli wszczętych po zawiadomieniu o skażeniu kaszubskiej rzeki Strzelniczki. Monitorujący sytuację na okolicznych rzekach i zbiornikach WIOŚ, ujawnił zanieczyszczanie rzeki Strzelenki, do której wpada Strzelniczka. W związku z procederem skierowano wniosek o cofnięcie pozwolenia wodnoprawnego dla jednego z przedsiębiorców w gminie Żukowo.
Karol
Uliczny
7.04.2023 / 14:13

Pod koniec marca br. ze zbiornika retencyjnego, przez który przepływa rzeka Strzelniczka wyłowiono śnięte ryby. Oględziny przeprowadzone przez uprawnione instytucje, wstępnie potwierdziły zanieczyszczenie wody nieznanego pochodzenia. Od kilku dni, administrujące zbiornikiem Gdańskie Wody prowadzą napowietrzanie, które ma minimalizować skutki działania szkodliwej substancji. Jednocześnie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Kartuzach dotyczące możliwości popełnienia przestępstwa. W związku z niepokojącą sytuacją na rzece, inspektorat rozpoczął kontrole w obrębie zlewni. Przypomnijmy, że Strzelniczka wpada do Strzelenki, a ta do Raduni, która z kolei jest dopływem Motławy. W trakcie ostatnich działań, inspektorzy ustalili, że do rowu mającego ujście do Strzelenki zrzucane są wody popłuczne w skali, jakiej nie przewiduje pozwolenie wodnoprawne.


- Stwierdzono brunatną ciecz z dużą zawartością organiczną – mówi Radosław Rzepecki, zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. – W związku z tym został złożony wniosek do Wód Polskich o cofnięcie pozwolenia wodnoprawnego dla jednego z przedsiębiorców w gminie Żukowo. Ponadto, skierowany został wniosek o ukaranie do sądu, który może nałożyć grzywnę do 5 tys. zł lub zastosować karę aresztu.

Wciąż nie wiadomo co było źródłem zanieczyszczenia Strzelniczki. Pod koniec przyszłego tygodnia powinny być znane wyniki badań próbek pobranych m.in. ze zbiorników Budowlanych oraz Strzelniczka II. WIOŚ w Gdańsku kontynuuje też rozpoznanie w terenie w celu zidentyfikowania źródeł i sprawców zanieczyszczenia.


- Należy także dodać, że Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi na Pomorzu monitoring rzek – mówi Radosław Rzepecki. - Strzelenka z jeziorem Tuchomskim była badana w 2018 i 2021 r. Stan ekologiczny określono jako słaby ze względu na słabą klasę makrobezkręgowców bentosowych. W ocenie za lata 2016-2021 z elementów fizykochemicznych poniżej stanu dobrego oceniono fosfor ogólny i azot azotynowy. Inne wskaźniki fizykochemiczne były w 1 lub 2 klasie.

Z ustaleń zespołu zarządzania kryzysowego zwołanego przez wojewodę pomorskiego wynika, że zbiorniki retencyjne na Strzelniczce są obecnie monitorowane i napowietrzane, a zanieczyszczenie rzeki nie ma wpływu na jakość ujęcia wody pitnej w Straszynie. Na bieżąco weryfikowana jest również jakość wód ujęcia powierzchniowego w Straszynie, zaopatrującego w wodę pitną mieszkańców Gdańska.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze