(fot. Pixabay.com | Zdjęcie ilustracyjne) 

Będzie kolejowy dojazd do pomorskiej „atomówki”

PKP Polskie Linie Kolejowe przygotują dokumentację projektową dla modernizacji i budowy linii kolejowych prowadzących do planowanej elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy.
Karol
Uliczny
23.06.2022 / 13:45

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla realizacji robót budowlanych w ramach projektu pn. „Zapewnienie dostępu kolejowego do elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino." Realizacja umożliwi nie tylko sprawny i bezpieczny dowóz ładunków na potrzeby budowy elektrowni, ale poprawi również dostęp do kolei w tej części województwa.

Dwa warianty połączenie kolejowego

Zadanie będzie realizowane ze środków budżetowych jako inwestycja towarzysząca budowie elektrowni jądrowej.

- Wykonawca dokumentacji przygotuje m.in. koncepcję programowo – przestrzenną dla dwóch wariantów inwestycji. Pierwszy wariant zakłada modernizację linii kolejowej nr 230 na odcinku Wejherowo – Garczegorze, linii nr 229 na odcinku Lębork – Garczegorze, budowę nowej linii z Choczewa do elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino oraz łącznicy do linii nr 230 w kierunku Lęborka – wyjaśnia Przemysław Zieliński z biura prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Drugi wariant obejmuje modernizację linii kolejowej nr 230 na odcinku Wejherowo – Choczewo wraz z budową nowych odcinków, modernizację linii nr 229 na odcinku Lębork – Łeba, budowę nowego fragmentu linii kolejowej z Choczewa poprzez elektrownię jądrową do połączenia z linią nr 229 w obszarze stacji Steknica oraz budowę łącznicy do linii nr 229 w kierunku Łeby. Dla wybranego wariantu zostanie przygotowany projekt budowlany wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych.

Dojazd do elektrowni jądrowej na Pomorzu

Modernizacja i budowa linii kolejowych do planowanej elektrowni jądrowej to również szansa na zwiększenie dostępu do kolei w tej części województwa. Realizacja projektu, w zależności od realizowanego wariantu, umożliwi powrót pociągów pasażerskich na nieczynną linię nr 230 oraz stałe połączenia kolejowe na linii nr 229, która obecnie jest wykorzystywana wyłącznie w sezonie letnim. Istniejące stacje i przystanki zostaną zmodernizowane, planuje się także budowę nowych.

- Pociągi – pasażerskie i towarowe – pojadą z prędkością do 120 km/h – dodaje Przemysław Zieliński. - Realizacja inwestycji zapewni sprawny i bezpieczny dowóz ładunków na potrzeby budowy elektrowni i jej przyszłej eksploatacji. Po torach będą mogły pojechać pociągi towarowe o długości do 750 metrów i nacisku 22,5 t/oś.

Wyłoniony wykonawca przygotuje dokumentację i pozyska decyzje administracyjne w ciągu 27 miesięcy od podpisania umowy. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków budżetowych.

Rozmowy w sprawie infrastruktury towarzyszącej

22 czerwca w Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyło się kolejne spotkanie poświęcone budowie i funkcjonowaniu elektrowni jądrowej oraz związanym z tym nowym możliwościom dla regionu. Było to drugie tego typu wydarzenie zorganizowane z inicjatywy spółki Polskie Elektrownie Jądrowe oraz starosty powiatu wejherowskiego. Udział wzięli w nim przedstawiciele PEJ oraz starostowie powiatów wejherowskiego, puckiego i lęborskiego, wójtowie gmin Choczewo, Gniewino, Krokowa, Wicko, Łęczyce, Nowa Wieś Lęborska, Wejherowo oraz burmistrz Łeby. Omówiono, z jednej strony status programu budowy, z drugiej zaawansowanie prac nad projektami związanymi z drogami dojazdowymi, linią kolejową oraz sieciami przesyłowymi.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze