Fot. Karol Uliczny

Niedźwiednik na komunikacyjnym marginesie? Co z zapowiadanymi inwestycjami?

Po nieudanym przetargu na opracowanie projektu buspasów w al. Żołnierzy Wyklętych oraz ul. Słowackiego, miasto postanowiło przygotować dokumentację na własną rękę. O przyspieszenie działań w obrębie arterii łączącej Wrzeszcz z obwodnicą dopominają się gdańscy radni. Jednym z powodów jest nierozwiązany od lat problem kulejącego skomunikowania osiedla Niedźwiednik z innymi częściami Gdańska.
Karol
Uliczny
25.11.2021 / 08:46

Mieszkańcy Niedźwiednika nie mają wątpliwości, że komunikacyjna marginalizacja osiedla pogłębiła się wraz z budową linii tramwajowej przez Morenę. Skądinąd potrzebne relokowanie pasażerów do tramwajów w jednej części miasta, spowodowało ograniczenie połączeń autobusowych, a tym samym pogorszenie dostępności do transportu zbiorowego w innej.

Autobusy jeżdżą za rzadko

Obecnie Niedźwiednik obsługują trzy linie autobusowe, jednak żadna z nich nie spełnia oczekiwań mieszkańców w 100 proc. Po wybudowaniu linii tramwajowej, „184” nie jeździ do centrum przez Emaus, a wydłużającą podróż o przynajmniej kilka minut, trasą przez Suchanino. „136” niezmiennie od lat ślimaczy się w korkach w przy Galerii Bałtyckiej oraz w al. Żołnierzy Wyklętych, z kolei „283”, oprócz tego, że przed wdrapaniem się na pętlę na Niedźwiedniku „zahacza” o Leśną Górę, nie spełnia roli łącznika osiedla z żadnym z ważnych węzłów przesiadkowych, chyba, że za taki uznać przystanki przy Operze Bałtyckiej. Póki co nie widać perspektyw na poprawę tej sytuacji.

Emilia Lodzińska
radna Koalicji Obywatelskiej

- Mieszkańcy czują się z zaniedbani i pominięci we wszystkich planach rozwojowych miasta i poprawy komfortu życia w sferze komunikacyjnej.

- Linia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej jest znacznie oddalona od osiedla, co sprawia, że nie cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców tej części Gdańska - zauważa w jednej ze swoich ostatnich interpelacji gdańska radna, Emilia Lodzińska z Koalicji Obywatelskiej. - Mieszkańcy skarżą się, że autobusy stoją w gigantycznych korkach na al. Żołnierzy Wyklętych, a także zwracają uwagę na fakt, że częstotliwość kursowania autobusów jest za mała. Autobus „136” podczas znacznej części dnia odjeżdża raz na godzinę.

Radna pyta w interpelacji, co z inwestycjami, o których mówi się od kilku lat, a które mogłyby wpłynąć na rozwiązanie przynajmniej części problemów osiedla. Chodzi m.in. o realizację buspasa od Galerii Bałtyckiej w stronę dzielnicy Matarnia. Przypomnijmy, że Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła w grudniu 2019 r. postępowanie przetargowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej buspasów wraz z pełnieniem nadzoru. Niestety, przesłane oferty znacznie przewyższały zabezpieczoną kwotę. W związku z tym, podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania oraz konieczności ustalenia dalszej strategii dla tego przedsięwzięcia.

„Ostatecznie Gdański Zarząd Dróg i Zieleni (…) przesłał Wydziałowi Projektów Inwestycyjnych dwa Dokumenty Inicjujące Projekt na opracowanie wielobranżowych koncepcji utworzenia: 1. buspasa w ciągu Al. Żołnierzy Wyklętych na odcinku od ul. Chrzanowskiego do Ronda de La Salle (kierunek Obwodowa Trójmiasta); 2. buspasa w ciągu ul. Słowackiego na odcinku od granicy lasu do Ronda de La Salle (kierunek Niedźwiednik) – informuje w odpowiedzi na interpelację Urząd Miejski w Gdańsku. - Na dzień dzisiejszy Wydział Projektów Inwestycyjnych zbiera wytyczne do projektowania dla ww. zamierzeń od gestorów sieci i jednostek miejskich. Po ich skompletowaniu, uzupełnione Dokumenty Inicjujące Projekt zostaną przekazane celem realizacji do Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska”.

Osiedle zostanie uwzględnione w studium

Urzędnicy prognozują, że dokumentacja projektowa powinna być gotowa jeszcze w 2022 r. To oznacza, że prace budowlane mogłyby ruszyć w 2023 r. Znacznie bardziej skomplikowaną, z technicznego punktu widzenia inwestycją, jest zapowiadana budowa linii tramwajowej Nowa Abrahama. Połączenie znacznie ułatwi dojazd do Niedźwiednika, jednak z pominięciem jego górnego tarasu. Zadanie znalazło się m.in. w konsultowanym z mieszkańcami projekcie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Gdańska na lata 2021-2042” i zakłada poprowadzenie linii wzdłuż linii PKM, od przystanku Brętowo PKM do Strzyża PKM, w standardzie tramwaju szybkiego. Do tego jednak bardzo długa droga…

„Poprawa komunikacji Niedźwiednika z innymi częściami miasta jest jednym z elementów przygotowywanego do zlecenia opracowania Studium TechnicznoEkonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) dla Nowej Abrahama i ul. Kołobrzeskiej - informuje miasto. - Docelowo Nowa Abrahama, zgodnie z MPZP, ma obsługiwać obszar od Pętli Zaspa do przystanku PKM Brętowo. Rejon Niedźwiednika wskazany przez Zarząd Transportu Miejskiego jako rejon szczególnie wymagający dodatkowych rozwiązań komunikacyjnych ma zostać uwzględniony w ww. Studium”.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze