W Czarnej Wodzie rozpoczyna się rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

Firma ZUK z Glincza zrealizuje w Czarnej Wodzie budowę sieci podciśnieniowej o łącznej długości około 4 km wraz ze studzienkami przyłączeniowymi oraz monitoringiem. Zadanie obejmuje także m.in. budowę sieci grawitacyjnej o długości około 0,4 km, czy budowę sieci ciśnieniowej o długości około pół kilometra wraz z przepompownią. Inwestycję oszacowano na około 10 mln zł.
Krystyna
Paszkowska
16.11.2023 / 02:13

Inwestycja w sieć kanalizacji saniarnej, to kolejne działania miasta w kierunku uregulowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie. Tym razem chodzi o rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wodzie.

- Wartość tej inwestycji, która rozpocznie się już niebawem, to prawie 10 mln zł – mówi Aradiusz Gliniecki, burmistrz Czarnej Wody. - W ramach tego zadania przewidziano budowę sieci podciśnieniowej o łącznej długości około 4 km wraz ze studzienkami przyłączeniowymi oraz monitoringiem, budowę sieci grawitacyjnej o długości około 0,4 km, budowę sieci ciśnieniowej o długości około 0,5 km wraz z przepompownią. Zadanie obejmuje także budowę stacji próżniowo-pompowej z kompletem armatury i osprzętem wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą, wykonanie przyłącza wodociągowego, a także wykonanie przyłącza elektroenergetycznego wraz z systemem zabezpieczeń i sterowaniem – dodaje burmistrz.

Akurat ta planowana inwestycja ze względu na wysoki poziom wód gruntowych nie będzie budowana w tradycyjny sposób. Inwestycja będzie wymagała zastosowania igłofiltrów. Przybliżmy, czym jest filtr igłowy. To przewód rurowy (PE, PCV, metalowy itp.) na którego końcu znajduje się część robocza – tzw. filtr z perforacją/szczelinami za pośrednictwem, którego odprowadzana jest woda z gruntu. Podstawowym celem zastosowania igłofiltrów jest tymczasowe obniżenie poziomu wód gruntowych, najczęściej w trakcie prowadzenia prac ziemnych, budowlanych i inżynieryjnych.

Spotkanie robocze w sprawie realizacji inwestycji

Jak wyjaśnia burmistrz, jest to inna technologia niż dotychczas stosowana, zamiast technologii grawitacyjnej będzie to w większości technologia podciśnieniowa. To z kolei wymusza konieczność wybudowania nowej stacji pomp przy ul. Długiej w obrębie cmentarza. Ponadto zadanie to zakłada odtworzenie nawierzchni dróg bitumicznych oraz chodników.

Wartość tej inwestycji to 9 889 200 zł brutto. Zawarta umowa określa termin wykonania zadania na 30 miesięcy. Wykonawca zakłada jednak, że uda się ją zrealizować w krótszym czasie. Prace wstępne w okolicach cmentarza rozpoczną się w drugiej połowie listopada. Decyzja w tej sprawie zapadła podczas spotkania, które odbyło się w Urzędzie Miejskim na początku listopada.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze