matura 2022

Wyciek na maturze z angielskiego? CKE zawiadamia prokuraturę

Piątek jest kolejnym dniem matur, w którym odbywa się egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Większość tegorocznych maturzystów "podeszła" do egzaminów z języka angielskiego, od godziny 14 rozpoczął się egzamin z innych języków. Rankiem, jeszcze przed rozpoczęciem egzaminu w internecie pojawił się fragment arkusza egzaminacyjnego, co oznacza złamanie przepisów nakazujących utrzymanie zadań w tajemnicy. Centralna Komisja Egzaminacyjna zgłosiła sprawę do prokuratury.
Piotr
Piesik
6.05.2022 / 12:45

Piątek jest trzecim dniem egzaminów maturalnych. Pierwszego dnia maturzyści zdawali język polski, drugiego dnia matematykę, teraz przyszedł czas na język obcy na poziomie podstawowym. Na rozwiązanie zadań jest 120 minut. Rankiem, od godziny 9. egzamin składali maturzyści, którzy zdecydowali się na język angielski, od godz. 14. rozpoczął się egzamin z innych języków obcych.

Jedną z najważniejszych zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego jest utrzymanie w tajemnicy treści arkuszy egzaminacyjnych do chwili wręczenia ich maturzystom. Odpowiedzialni za to są dyrektorzy szkół. Tymczasem dziś jeszcze przed rozpoczęciem egzaminu z języka angielskiego fragment arkusza pojawił się w internecie. Centralna Komisja Egzaminacyjna zgodnie z przepisami złożyła zawiadomienie do prokuratury.

Za rozwiązanie egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym można uzyskać maksymalnie 50 punktów: 40 za zadania zamknięte i 10 za pracę pisemną.

Opublikowane zadania egzaminacyjne zostały przez wielu internautów uznane za dość proste. Egzamin z języka obcego obejmuje: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych i gramatyki, wreszcie pisanie - ogłoszenie, zaproszenie czy wpis na bloga - o takie krótkie wypracowanie mogą być poproszeni maturzyści w ostatniej części arkusza maturalnego. Podczas egzaminu zadania ze słuchu są odtwarzane dwukrotnie - mogą to być instrukcje, wywiady czy narracje. Zadania polegające na rozumieniu treści pisanych zazwyczaj składa się z dwóch lub trzech tekstów.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze