Do Tczewa wróci wojsko? Wkrótce wizyta MON i armii

W najbliższych dniach do Tczewa przyjadą przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej oraz wojska. Będą nie tylko wizytować teren poligonu wojskowego, ale i oglądać budynek dawnej szkoły na ul. Południowej. Wraca temat powrotu żołnierzy do Tczewa. Na razie nie wiadomo jakiej formacji.
Krystyna
Paszkowska
6.03.2023 / 15:30

Informacje o powrocie wojska do Tczewa krążyły już od pewnego czasu. Potwierdziło je Ministerstwo Obrony Narodowej. Na potrzeby jednostki miałyby zostać zagospodarowane tereny sąsiadujące z osiedlem Górki, czyli dawny poligon tczewskich saperów oraz część będąca obecnie w zarządzie Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych. W grę wchodzi około 150 ha w południowo-zachodniej części miasta. Jak już informował na przełomie roku Wydział Prasowy Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej, rozważana nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa w zasobie Agencji Mienia Wojskowego. Została ona wskazana do zagospodarowania w całości na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach realizacji Pakietu Wzmocnienia Sił Zbrojnych RP na lata 2023-2025, wynikającego w ustawy o obronie Ojczyzny. 

- Aktualnie trwają prace dotyczące przejęcia nieruchomości w trwały zarząd Rejonowego Zarządu Infrastruktury - czytamy w komunikacie Wydziału Prasowego Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej. - Należy przypomnieć, że wspomniana nieruchomość to teren po byłym kompleksie wojskowym. Powstanie na nim infrastruktura wojskowa do zakwaterowania żołnierzy i przykoszarowy plac ćwiczeń. Ostatnie informacje pokazują, że wojsko interesuje się nie tylko dawnym poligonem tczewskich saperów. 

 

- W przyszłym tygodniu w Tczewie odbędzie wizja lokalna z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej - poinformował podczas konferencji prasowej (3 marca) poseł Kazimierz Smoliński. - Dotyczy ona nie tylko terenów na Górkach, ale też dawnego budynku szkoły na ulicy Południowej. 

Poseł zauważył, że na razie dawna szkoła jest własnością miasta. Budynek, odkąd dzieci przeniosły się do nowego bloku SP2, stoi niewykorzystany. 

- Miasto prawdopodobnie będzie chciało go sprzedać. Nieoficjalnie mówi się, że dawna szkoła mogłaby służyć jako baza dla tzw. terytorialsów - mówi poseł Smoliński. - Co do rodzaju wojsk nie ma jeszcze żadnej decyzji w tym zakresie. Zapadnie ona na ostatnim etapie konsultacji. Czy wrócą do nas saperzy, czy też będzie tutaj zlokalizowany inny rodzaj wojska? Musimy jeszcze poczekać - dodaje poseł.

Kazimierz Smoliński
poseł PiS

Co do rodzaju wojsk nie ma jeszcze żadnej decyzji w tym zakresie. Zapadnie ona na ostatnim etapie konsultacji. Czy wrócą do nas saperzy, czy też będzie tutaj zlokalizowany inny rodzaj wojska? Musimy jeszcze poczekać

Kiedy dokładnie przedstawiciele MONu i wojska pojawią się w Tczewie, na razie nie wiadomo. na pewno wcześniej będą musieli skontaktować się z miastem żeby móc wejść na teren dawnej szkoły.

- Jak na razie nie wiadomo także, czy wykorzystany zostanie cały teren dawnego poligonu wojskowego, czy tylko jego część - - wyjaśnił poseł. - Oni mają to obejrzeć z punktu widzenia wojskowego. Jaki teren będzie im potrzebny i czy ta szkoła będzie się nadawała do wykorzystania na pobyt żołnierzy dodał Kazimierz Smoliński.

Przypomnijmy, stacjonujący przez wiele lat w grodzie Sambora 16. Tczewski Batalion Saperów opuścił miasto w 2011 roku. Jednostka została przeniesiona do Nysy.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze