Wniosek w sprawie zmiany nazwy gminy Słupsk na gminę Redzikowo trafił do rąk wojewody pomorskiego Dariusza Drelich 30 marca. Już wiadomo, że wojewoda odniósł się do niego pozytywnie

Gmina Słupsk stanie się gminą Redzikowo? Jest pozytywna decyzja wojewody

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich wydał pozytywną opinię w sprawie zmiany nazwy gminy Słupsk na gminę Redzikowo. Jednak ostateczną decyzję podejmie Rada Ministrów. Ma na to czas do końca lipca.
Olek
Knitter
13.05.2023 / 05:00

Genezą zmiany nazwy gminy Słupsk na gminę Redzikowo jest trwający od wielu miesięcy spór między samorządami miasta Słupsk i gminy Słupsk o tereny należące właśnie do gminy. Przypomnijmy, z początkiem 2023 rok z inicjatywy miasta Słupsk i po decyzji Rady Ministrów, gmina zmuszona została do oddania miastu swoich 9,5 km kwadratowych terenów części sołectw Bierkowo, Strzelino, Płaszewko. Co prawda w większości były to tereny niezamieszkałe, ale dla gminy ważne gospodarczo i inwestycyjnie, bo obejmujące część strefy ekonomicznej. Gmina straciła nie tylko infrastrukturę, ale również przychody (nawet 6 mln zł rocznie). A miasto Słupsk dzięki temu zyskało nowe tereny do rozwoju i inwestycji.

Jest jednak ciąg dalszy. Obecnie miasto Słupsk stara się o włączenie w swoje granice ponad 19 km kwadratowych gminy Słupsk, a dokładniej sołectwa Bierkowo, Strzelino i Siemianice oraz część sołectw Włynkówko i Swochowo – Niewierowo. Co jednak ważne tym razem miasto „przejęłoby” również ponad pięć tysięcy mieszkańców gminy.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Mieszkańcy są za, radni też. Gmina Słupsk stanie się gminą Redzikowo?

– To drugi krok poszerzania miasta o tereny gminy. To, co do tej pory uzyskaliśmy nas uradowało, ale nie zaspokoiło naszych potrzeb. Idziemy po więcej, co jest zgodne z naszą strategią i jest konsekwentną kontynuacją naszych decyzji. Chcemy kontynuować proces wzmacniania miasta i regionu poprzez poszerzanie granic administracyjnych Słupska, jednego z najmniejszych miast na prawach powiatu w Polsce – argumentuje zamiary prezydent miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka.

Miastu ma to dać więc kolejne możliwości rozwojowe, ale gmina znów wyliczyła, że na skutek tej zmiany może stracić kolejne kilkanaście milionów zł rocznie.

Dlatego w gminie Słupsk walczą. W urzędzie podjęto decyzję, aby rozpocząć starania o odzyskanie odebranych wcześniej terenów oraz niezależnie od tego rozpocząć również procedurę zmiany nazwy gminy Słupsk na gminę Redzikowo. Główne argumenty, podkreślane przez gminę, to potrzeba budowania własnej marki oraz wizerunku, które mają być unikalne i pozwolić jednoznacznie odróżnić gminę od miasta.

Samorządowcy powiatu słupskiego

To próba naruszenia stabilności samorządu wiejskiego oraz brak poszanowania dla woli mieszkańców, którzy już w 2022 roku jednogłośnie wyrazili swój sprzeciw na włącznie obszarów gminy Słupsk w granice miasta

Stosowna procedura została już rozpoczęta. Do gminy trafiła właśnie decyzja wojewody pomorskiego.

Argumentacja podniesiona we wniosku wskazuje na zasadność proponowanej zmiany. Wnioskodawca wykazał potrzebę budowania własnej marki i wizerunku, które będą unikalne i pozwolą odróżnić gminę od innych jednostek samorządu terytorialnego. Proponowana nowa nazwa gminy Słupsk – gmina Redzikowo została uzasadniona, gdyż pochodzi od nazwy miejscowości na terenie gminy, która jest rozpoznawalna w kraju oraz stanowi ważny ośrodek życiowy mieszkańców na terenie, którego znajdują się liczne gminne instytucje oraz posiada bogatą ofertę rekreacyjną. Należy podkreślić, że propozycja cieszy się poparciem mieszkańców gminy Słupsk, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach konsultacji. Wobec powyższego, wniosek Rady Gminy Słupsk opiniuję pozytywnie – poinformował władze gminy Słupsk wojewoda Dariusz Drelich.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Miasto Słupsk nie składa broni i nadal chce się powiększać kosztem sąsiedniej gminy

Zarówno w mieście, jak i w gminie oraz w powiecie słupskim trwają konsultacje społeczne z mieszkańcami na temat tych wszystkich zmian administracyjnych, zarówno chęci przejęcia terenów gminy przez miasto, jak i powrotnego przejęcie terenów miasta przez gminę. Warto dodać, że w kwietniu, podczas konwentu wójtowie i burmistrzowie z powiatu słupskiego jednoznacznie sprzeciwili się wnioskowi miasta Słupsk w sprawie chęci kolejnej zmiany granic administracyjnych kosztem terenów gminy Słupsk.

– To próba naruszenia stabilności samorządu wiejskiego oraz brak poszanowania dla woli mieszkańców, którzy już w 2022 roku jednogłośnie wyrazili swój sprzeciw na włącznie obszarów gminy Słupsk w granice miasta. Stoimy na stanowisku, iż ubiegłoroczna decyzja władz centralnych, zgodnie z którą obszar miasta Słupska zwiększył się o przeszło 20 procent kosztem gminy, a co za tym idzie kosztem powiatu słupskiego – winien na wiele lat zakończyć dalsze działania miasta w kierunku poszerzenia granic – to fragment stanowiska, które podpisało jedenastu samorządowców z powiatu słupskiego (starosta, wójtowie i burmistrzowie).

Czy miasto przejmie kolejne tereny gminy i czy gmina Słupsk stanie się gminą Redzikowo zadecydują „w Warszawie”. Ostateczne decyzje podejmować będzie bowiem Rada Ministrów. Rozstrzygnąć ma się to do końca lipca.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze