Trasa Kaszubska, otwarcie

Hałas przy Trasie Kaszubskiej. Pierwsze pomiary już wiosną

W siedzibie GDDKiA odbyło się spotkanie na temat uciążliwości akustycznej Trasy Kaszubskiej. Mieszkańców gminy Szemud poinformowano o planowanej lokalizacji przeprowadzenia pomiarów, które mają dać odpowiedź czy dochodzi do przekroczeń obowiązujących norm. Wbrew wcześniejszym komunikatom w tej sprawie, część z nich ma odbyć się jeszcze wiosną tego roku.
Karol
Uliczny
6.04.2023 / 15:18

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, samorządów lokalnych, m.in. wójt Ryszard Kalkowski oraz mieszkańcy. W sumie kilkanaście osób. Odbyło się ono 31 marca, w siedzibie gdańskiego oddziału dyrekcji. Przedstawiciele gminy dowiedzieli się na nim m.in. o lokalizacjach planowanych pomiarów. Od ich wyników zależeć będzie to czy przy nowym odcinku trasy S6 pojawią się dodatkowe zabezpieczenia w postaci ekranów akustycznych. Od początku roku m.in. do GDDKiA oraz Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku wpływają pisma mieszkańców skarżących się na dyskomfort spowodowany szumem pędzących aut, wynikającym z bliskości przebiegu drogi ekspresowej od zabudowań. Dyrekcji przekazano tabelę ponad 400 numerów działek, których może dotyczyć ten problem. Mieszkańcy oczekują montażu dodatkowych ekranów, które zminimalizują obecne uciążliwości.


Jak przekazał Waldemar Chejmanowski, zastępca dyrektora oddziału GDDKiA w Gdańsku, obecnie dyrekcja przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy usługi pomiarów. Zgodnie z postanowieniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zostaną wykonane w następujących punktach:

  • pomiędzy węzłem Bożepole Wielkie a węzłem Luzino – 6 sztuk,
  • pomiędzy węzłem Luzino a węzłem Szemud - 8 szt. oraz
  • pomiędzy węzłem Szemud a węzłem Gdynia Wielki Kack — 27 szt.

Poza tym, po uwzględnieniu skarg mieszkańców, zadecydowano o wykonaniu pomiarów w dodatkowych 24 punktach, których lokalizacja zostanie określona na etapie realizacji badań po analizie złożonych skarg. Osiem zostanie wykonanych w okresie wiosennym (od 9 maja do 23 czerwca), a pozostałe jesienią br. (od 15 września do 30 października).

W związku z tym, że tzw. analizę porealizacyjną inwestycji, GDDKiA musi dostarczyć do RDOŚ, WIOŚ oraz marszałka województw, w terminie 18 miesięcy od oddania drogi do użytkowania, wszystkie pomiary zostaną wykonane w tym roku. Andrzej Szyler z GDDKiA mówił, że odbiór hałasu przez mieszkańców nie zawsze musi oznaczać, że są przekroczone dopuszczalne normy określone w rozporządzeniu, szczególnie w sytuacji, gdy nie doświadczali wcześniej intensywnego ruchu w okolicach swoich domostw.


- Czy jestem zadowolona z tego spotkania? To pokaże czas – mówi Agnieszka Bubacz, sołtys Bojana, koordynująca działania mieszkańców. – Nie liczę na cuda ze strony dyrekcji. Gdyby kierowano się interesem mieszkańców, ekranów byłoby znacznie więcej już na etapie realizacji inwestycji. Na pewno przed nami długa walka o zminimalizowanie uciążliwości. Normy to jedno, a życie w nieustannym hałasie to drugie. Mieszkańcy już dziś odczuwają skutki zdrowotne codziennego funkcjonowania w sąsiedztwie S6. Zobaczymy jak potoczy się ta sprawa, natomiast na dziś nie wykluczamy podjęcia kroków prawnych w przyszłości.

GDDKiA poinformowała, że po przeprowadzeniu pomiarów wykonane zostaną obliczenia tzw. propagacji hałasu w celu podjęcia ewentualnych, dodatkowych działań ochronnych czy ograniczających niekorzystny wpływ hałasu na środowisko. Ponadto, co 5 lat wykonywany będzie Generalny Pomiar Ruchu wraz z Generalnych Pomiarem Hałasu, na podstawie którego będzie powstawać mapa akustyczna.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze