Malbork i Włodzimierz na Ukrainie zostaną miastami partnerskimi

Rada Miasta Malborka przyjęła uchwałę o podpisaniu umowy partnerskiej z miastem Włodzimierz na Ukrainie. To zarazem akceptacja listu intencyjnego, który przedstawiciele obu samorządów podpisali jesienią ubiegłego roku. Delegacja władz Malborka przebywa obecnie na Ukrainie, dokąd pojechała nie tylko po to, by zawrzeć nowe partnerstwo, lecz zabrała ze sobą dary dla miejscowej ludności.
Redakcja
Zawsze Pomorze
4.04.2023 / 09:04

Jesienią ubiegłego roku we Włodzimierzu przebywali włodarze Malborka – burmistrz Marek Charzewski oraz przewodniczący Rady Miasta Paweł Dziwosz. Wspólnie z nimi mer Włodzimierza Igor Polonka podpisał list intencyjny nt. współpracy partnerskiej między obu miastami. Dokument ten czekał jeszcze na akceptację ze strony Rady Miasta Malborka. Taka uchwała została podjęta – jednogłośnie – w trakcie ostatniej sesji.

Burmistrz Marek Charzewski przebywa obecnie we Włodzimierzu z delegacją malborskiego samorządu. Malborczycy zabrali ze sobą dary dla miejscowej społeczności, przekazane też przez joannitów oraz innego partnerskiego miasta Malborka – Monheim nad Renem w Niemczech. To oczywiście okazja do osobistego przekazania władzom Włodzimierza wiadomości o zaaprobowaniu projektu wzajemnego partnerstwa przez malborskich radnych.

Warto zacytować uzasadnienie do uchwały o akceptacji umowy partnerskiej: „Włodzimierz jest jednym z najstarszych i najpiękniejszych miast Ukrainy. Miasto położone jest na Wołyniu na prawym brzegu rzeki Lugi, która jest połączona z dorzeczem Morza Bałtyckiego. Datą pierwszej pisemnej wzmianki o mieście jest rok 988 - w tym czasie Wielki Książę Kijowski Wołodymyr Swiatosławowicz wziął to miasto pod swoje zwierzchnictwo, uczynił z niego potężną fortecę na zachodnich granicach Rusi Kijowskiej. Włodzimierz uznawany był jako centrum kulturalne, polityczne, gospodarcze, edukacyjne, duchowe i handlowe, a potwierdza to fakt, że miasto jest wymieniane 105 razy w różnych kronikach.

Miasto Włodzimierz w Ukrainie zgłosiło chęć nawiązania współpracy jeszcze przed wybuchem wojny w lutym 2022 r. Po tym czasie ponowiło prośbę o partnerstwo oraz zaapelowało o pomoc dla mieszkańców, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji związanej z agresją Rosji na ich kraj. Miasto Malbork odpowiedziało na ten apel i już w maju 2022 r. delegacja Malborka zawiozła pierwszy transport z pomocą. Podczas spotkania obie strony wyraziły chęć sformalizowania kontaktów i nawiązania długoterminowej współpracy, która będzie obowiązywać zarówno w czasie wojny, jak i po jej zakończeniu.

10 października 2022 r. burmistrz Miasta Malborka Marek Charzewski oraz Przewodniczący Rady Miasta Malborka Paweł Dziwosz podpisali we Włodzimierzu wspólnie z merem Igorem Polonką list intencyjny dotyczący współpracy partnerskiej pomiędzy Malborkiem a Włodzimierzem, otwierający drogę do podpisania umowy partnerskiej pomiędzy obydwoma miastami i potwierdzający, że Malbork jest z Ukrainą w tym trudnym czasie i że będzie z nią i jej mieszkańcami również po wojnie, w czasie odbudowy kraju i wracania społeczeństwa do normalności. Przy tej okazji delegacja zawiozła ponownie transport z darami.

Partnerstwo miast jest również ważnym czynnikiem integracji i Zjednoczenia Europy, bo prawdziwe zjednoczenie Europy dokonuje się przede wszystkim na poziomie społeczności lokalnych. I do tej zjednoczonej Europy chcielibyśmy zaprosić również Ukrainę. Będzie to z pewnością proces trudny i długotrwały, jednak już dziś możemy wspólnie stawiać pierwsze kroki w tym kierunku. Tymi krokami niech będą wzajemne zrozumienie i budowanie podstaw tego zrozumienia poprzez wspólne inicjatywy takie jak wymiany mieszkańców, wymiany młodzieży, przedsięwzięcia kulturalne, sportowe czy gospodarcze oraz wzajemna pomoc.”

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze