(fot. Karol Makurat | Zawsze Pomorze) 

Rozpoczęły się matury 2022! Egzamin na Pomorzu pisze ponad 22 tys. uczniów!

W środę, 4 maja, rozpoczęły się egzaminy maturalne, nazywane też egzaminem dojrzałości. W całym kraju o godzinie 9:00 rozdawano arkusze egzaminacyjne z języka polskiego. Maturzyści mieli do wyboru m.in. „Pana Tadeusza” oraz „Noce i dnie”. O godz. 14:00 rozpoczęła się matura z języka łacińskiego i kultury antycznej. W czwartek, 5 maja maturzyści próbowali swoich sił z egzaminem z matematyki.
Piotr
Piesik
4.05.2022 / 09:48
Aktualizacja | 5.05.2022 r.
godz. 15:00

W tym roku do egzaminu maturalnego podchodzi 22 371 uczniów szkół „średnich” z województwa pomorskiego. W środę – 4 maja – przystąpili m.in. do egzaminu z języka polskiego. W czwartek, 5 maja „na tapecie” była matematyka. Na rozwiązanie zadań było 170 minut.

W arkuszu znalazły się zadania otwarte, w których pojawiła się nierówność, ciąg arytmetyczny, czy też trójkąt równoramienny. Najwyżej punktowane dotyczyło funkcji. Zdania wśród maturzystów były podzielone. Jedni uważali, że nie było trudno, inni wręcz przeciwnie. Teraz pozostaje jedynie czekać na wyniki.

Przypomnijmy, najwięcej osób zdających egzamin dojrzałości pisze matury w Gdańsku - to aż 5777 uczniów. Najchętniej wybieranym przedmiotem maturalnym na poziomie rozszerzonym jest język angielski. Podejdzie do niego aż 13491 młodych Pomorzan.

Współpraca: Krystyna Paszkowska

Aktualizacja
Jakie tematy pojawiły się na maturze z języka polskiego?

Maturzyści mogą już odetchnąć z ulgą. Pierwszy egzamin za nimi.

Przystępujący do egzaminu maturalnego z języka polskiego otrzymywali arkusz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, który składał się z części testowej oraz wypracowania. CKE poinformowała, że do egzaminu w środę, 4 maja przystąpiło:

 • ok. 289 300 tegorocznych absolwentów,
 • ok. 5 480 absolwentów z lat ubiegłych.

Tematy wypracowań (prace powinny liczyć co najmniej 250 wyrazów):

 1. Czym dla człowieka może być tradycja? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu „Pana Tadeusza”, całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury. 
 2. Kiedy relacja z drugim człowiekiem staje się źródłem szczęścia? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu „Nocy i dni” Marii Dąbrowskiej oraz do wybranych tekstów kultury. 
 3. Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Józef Baran, „Najkrótsza definicja życia”.

Matura 2022. 4 maja nie tylko język polski

O godz. 14:00 rozpoczęła się matura z języka łacińskiego i kultury antycznej. Do egzaminu przystąpiło 206 osób (absolwentów 2022 i absolwentów z lat ubiegłych).

Matura 2022. Opinie maturzystów

Zapytaliśmy maturzystów o wrażenia po napisanym teście z języka polskiego.

Zespół Szkół Łączności w Gdańsku

– Czytanie było bardzo proste. Pierwszy z tematów, z fragmentem „Lalki”, mówił o emocjonalnym podejmowaniu decyzji, a drugi… już nawet nie pamiętam, o czym był. Ten o decyzjach był bardzo fajny. Bardzo miło się go czytało. Z przyjemnością odpowiadałam na zadane pytania – mówi Agata Andrzejewska z kl. IV B. – Jestem zadowolona z przebiegu dzisiejszego egzaminu. A jeszcze rano strasznie się stresowałam. Nawet popłakałam się w ramionach znajomych. Ale jak weszłam i zobaczyłam tematy, było takie… wow. Jest dobrze...

– Jeżeli chodzi o rozprawkę, to przyznam, że oba tematy niezbyt mi przypasowały. Pierwszy, o tradycjach, był dla mnie raczej trudny do rozwinięcia. Natomiast drugi, o tym kiedy relacja z drugim człowiekiem jest źródłem szczęścia, był dosyć ogólny, przez co również dość trudny do sprecyzowania i omówienia. Ostatecznie zdecydowałem się na drugi – mówi Wiktor Świerczyński z kl. IV A. – Na pewno oba były do przewidzenia. Były bardzo humanistyczne i, jak nam się wydaje, łatwiejsze od tematów z ubiegłych lat.

– Wybrałem temat o tradycjach, oparty na „Panu Tadeuszu”. Już w samym podanym fragmencie było dużo wartościowych informacji, które można było wykorzystać. Oprócz tego, o tradycjach było dużo także w samym utworze. Akurat z tym zadaniem nie było u mnie większego problemu – mówi Łukasz Walczak z kl. IV A. – Jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego nasza pani od polskiego zadała nam do napisania rozprawkę na niemal identyczny temat, dlatego trochę dopisało nam szczęście.

Współpraca: Karol Uliczny

Powiat tczewski

W powiecie tczewskim do egzaminu maturalnego przystąpiło w tym roku 1019 osób. W szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat tczewski, do matury przystąpiły 802 osoby z:

 • Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie maturę pisze 110 osób,
 • Collegium Marianum w Pelplinie – 12,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego NAUKA w Tczewie – 64,
 • Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Swarożynie – 31.

W samym Tczewie do egzaminów dojrzałości przystąpiło 881 osób.

– Po raz pierwszy w 2022 r. absolwenci 4-letniego technikum (z lat 2006-2022) oraz absolwenci branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia jako absolwenci gimnazjum, (z 2022 r.), nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika – informuje Marcin Stolarski, rzecznik tczewskiego starostwa.

Po egzaminie z języka polskiego w środę, 4 maja maturzyści wychodzili uśmiechnięci. Podpytaliśmy ich, jaki temat wybrali. Na 15 odpytanych, tylko... jeden z maturzystów wybrał temat inny niż „Noce i dnie”.

PRZECZYTAJ TEŻ: Maturzyści liczą na łatwiejsze egzaminy. Z matury 2022 wypada sporo zadań

Absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie w przeważającej większości zdecydowali się zmierzyć z tematem w oparciu o „Noce i dnie”.

Bartosz Zieliński, który uczęszczał do klasy matematyczno-geograficznej, też wybrał ten temat.

– Wybrałem temat drugi, bo dawał on największą swobodę – mówi maturzysta. – Obrałem tezę, że dopiero gdy powstaje miłość między ludźmi, to człowiek jest szczęśliwy. W dzisiejszych czasach, kiedy świat wciąż pędzi do przodu, możemy otaczać się wieloma ludźmi, ale nie będziemy szczęśliwi. Dopiero gdy poznamy jakąś osobę, która nas urzeknie, to dopiero wówczas taka relacja da nam szczęście. Przy wyborze tematu dla mnie ważne było również to, że w tym przypadku nie trzeba było jedynie bazować na lekturach. Można było odnieść się do dowolnych tekstów kultury – do piosenek, filmów.

Marta również zdecydowała się na temat na podstawie „Nocy i dni”. W swojej pracy maturalnej odwołała się też do „Pana Tadeusza” oraz serialu „Plotkara”.

– Tematy trochę mnie zaskoczyły – mówi Marta. – Liczyłam raczej na coś w stylu przemiany, cierpienia. A okazało się, że „Pan Tadeusz” pojawił się w temacie tradycji.

PRZECZYTAJ TEŻ: Na maturze będzie łatwiej niż zapowiadano

Emil swoją pracę oparł o cytowany fragment oraz filmy.

– Raczej jestem zadowolony z tego, co napisałem – podsumował pierwszy dzień egzaminu dojrzałości.

Aleksander Godzina oraz Emil Sykut również wybrali temat na podstawie „Nocy i dni”.

– Arkusz, jaki dostaliśmy, był łatwiejszy od tego, na którym przygotowywaliśmy się do matury – mówi Aleksander.

Jako jeden z nielicznych maturzystów Mikołaj Librecht wybrał temat oparty o „Pana Tadeusza”.

– Ten temat wydawał mi się łatwiejszy – mówi Mikołaj. – Znalazłem więcej tradycji w polskich utworach. Na przykład w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza, gdzie polonez był symbolem patriotyzmu. Także „Wesele”, które w całości symbolizuje takie umocnienie więzi między parą młodą, między dwojgiem ludzi.

Współpraca: Krystyna Paszkowska

Wcześniej

Pierwszym egzaminem jest matura z języka polskiego. W poszczególnych szkołach egzamin jest organizowany w rozmaitych salach, w zależności od liczby uczniów. 

Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym składa się z testu, złożonego z pytań zamkniętych i otwartych, oraz wypracowania. Uczeń może otrzymać łącznie 70 punktów:

 • 20 za test,
 • 50 za wypracowanie.

Do pozytywnego wyniku konieczne jest 30 procent punktów, czyli 21.

Matura 2022 w I LO w Malborku

Maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku byli nastawieni optymistycznie.

– Będzie dobrze, przecież każdy z nas przygotowywał się do tego egzaminu – powiedział nam Jarosław, któremu wtórowali koledzy. Wszyscy rzecz jasna odświętnie ubrani.

– Dajcie z siebie wszystko – mówiła do maturzystów dyrektorka I LO Hanna Lalak.

Matura 2022 w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku

Matura 2022 w gdyńskiej „Trójce”

W niektórych szkołach egzamin maturalny odbywa się inaczej. W III Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni sesja maturalna ruszyła już 28 kwietnia od egzaminu pisemnego z fizyki. Dlaczego? Otóż w „Trójce” spośród 203 tegorocznych absolwentów 40 osób przystąpiło do matury międzynarodowej, która rozpoczęła się wcześniej. Egzamin odbywa się pod nadzorem Organizacji Matury Międzynarodowej-International Baccalaureate Organization-IBO (Biuro Europejskie w Hadze, Niderlandy).

PRZECZYTAJ TEŻ: Co pojawi się na maturze? Uczniowie przewidują

Maturzyści międzynarodowi w środę, 4 maja w ramach pisemnego egzaminu z języka polskiego przystąpili do rozwiązywania zadań przygotowanych przez IBO, natomiast ich koleżanki i koledzy, którzy „podeszli” do matury z języka polskiego na poziomie podstawowym, rozwiązują zadania przygotowane przez CKE.

Jak dodaje Wiesław Kosakowski, dyrektor III LO w Gdyni każdy ze zdających maturę IBO musi przystąpić do 2 lub 3 egzaminów pisemnych co najmniej z 6 przedmiotów, w tym obowiązkowo z matematyki oraz co najmniej z jednego przedmiotu z grupy tworzonej przez: chemię, fizykę i biologię. Językiem egzaminu jest język angielski. Arkusze egzaminacyjne rozwiązane przez zdających wysyłane są pocztą kurierską do ekspertów wskazanych przez IBO w wielu różnych regionach całej kuli ziemskiej. 

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze