Rząd ma projekt ograniczenia cen prądu. Proponuje limity

Do spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z samorządowcami, którzy kilka dni wcześniej organizowali protest „Pozostanie tylko ciemność” pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, domagając się m.in. rządowego ograniczenia cen energii elektrycznej, doszło we wtorek 11, października. Tego samego dnia KPRM przedstawił projekt ustawy proponującej (obwarowane innymi okolicznościami) limity: 693 zł za MWh dla gospodarstw domowych oraz 785 zł za MWh dla pozostałych uprawnionych. Samorządowcy liczą na dalszy dialog.
Redakcja
Zawsze Pomorze
11.10.2022 / 16:56

We wtorek 11 października 2022 r. doszło do spotkania opozycyjnych wobec władz państwowych samorządowców m.in. z Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski. Rozmów przedstawiciele lokalnych władz domagali się już od dawna.

O ich proteście pisaliśmy tutaj: Demonstracja „Pozostanie tylko ciemność” w Warszawie. Karnowski do rządu: Co jeszcze trzeba spieprzyć?

Po spotkaniu Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała o swoim „projekcie ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku”, którą na forum władz państwowych zaprezentował minister klimatu i środowiska.

„Rząd pracuje nad projektem ustawy, który pomoże małym i średnim przedsiębiorcom, w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej. Wsparcie obejmie także samorządy oraz m.in. szkoły, szpitale, domy pomocy społecznej czy noclegownie. Zwiększy się ponadto pomoc dla gospodarstw domowych. Aby chronić odbiorców prądu, wprowadzony zostanie mechanizm maksymalnej ceny na energię elektryczną. Wzrost cen energii elektrycznej w Polsce spowodowany jest przede wszystkim agresją Rosji na Ukrainę. Rozpoczęta wojna, działania rosyjskiego Gazpromu, ale także spekulacje na rynku unijnych uprawnień do emisji CO2 negatywnie wpływają na wysokość i nieprzewidywalność cen surowców energetycznych” – napisano w rządowym komunikacie na ten temat.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Pomorskie miasta bez umowy na prąd! Sytuacja jest podbramkowa

W punktach przedstawiających najważniejsze założenia projektu ustawy czytamy:

1. Wsparcie obejmie małych i średnich przedsiębiorców, samorządy, a także podmioty użyteczności publicznej, takie jak np. szkoły, przedszkola, domy pomocy społecznej, noclegownie czy szpitale. Zwiększy się także pomoc dla gospodarstw domowych (grupa taryfowa G).

2. Wprowadzony zostanie mechanizm maksymalnej ceny na energię elektryczną do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi przez sprzedawców energii, nie wyższej niż:

 • 693 zł za MWh dla gospodarstw domowych,
 • 785 zł za MWh dla pozostałych uprawnionych odbiorców.

3. Cena maksymalna będzie stosowana przez sprzedawców w rozliczeniach z:

 • gospodarstwami domowymi – od momentu przekroczenia limitów, który rząd wprowadził już w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej – do 31 grudnia 2023 r.
 • podmiotami użyteczności publicznej i samorządami – od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. – przy czym cena będzie dotyczyła poboru nie większego niż 90% średniego zużycia energii.
 • małych i średnich przedsiębiorców – od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. r. – przy czym cena będzie dotyczyła poboru nie większego niż 90% średniego zużycia energii.

4. Rządowe wsparcie obejmie podmioty użyteczności publicznej, które zużywają energię na potrzeby swojej podstawowej działalności. Będą to m.in.:

 • podmioty systemu oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki,
 • podmioty, które prowadzą żłobki i kluby dziecięce, a także dzienni opiekunowie, 
 • podmioty, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych,
 • ochotnicze straże pożarne,
 • kościoły i inne związki wyznaniowe, 
 • placówki, które zapewniają całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, 
 • rodzinne domy pomocy oraz mieszkania chronione,
 • centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej oraz spółdzielnie socjalne, 
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej, a także wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • noclegownie i ogrzewalnie. 

Co ciekawe, w międzyczasie, również w punktach na portalu społecznościowym o swoich spostrzeżeniach po spotkaniu z premierem, poinformowali opozycyjni wobec rządu PiS samorządowcy.

Jak piszą przedstawiciele Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski:

 • Zgodnie z naszymi przypuszczeniami: nie ma podstaw prawnych, aby gminy sprzedawały węgiel. Od jakiegoś czasu zwracaliśmy na to uwagę. Dopiero dziś poznamy zapisy prawne dot. dystrybucji węgla przez samorządy. Zostaną one wysłane nam do konsultacji. Ma to być działanie fakultatywne, a nie obowiązkowe. Mamy wstępne informacje, że będą mogły być wykorzystywane podmioty obecnie zajmujące się handlem węglem.
 • Ustalona zostanie maksymalna cena prądu dla samorządów. Dziś mówi się o ok. 800 zł/MWh, choć w przypadkach kilku gmin jest to kwota o 300% wyższa niż obowiązująca. Dlatego mamy nadzieję, że będzie to kwestia do dyskusji. W zapisach prawnych mają być też ujęte wszystkie działalności samorządowe.
 • Co dla nas równie istotne, ceny maksymalne będą mieli także mali i średni przedsiębiorcy. Wspominałem o tym kilka dni temu, gdy informowaliśmy o kolejnych zamknięciach przedsiębiorstw w Sosnowcu.
 • Martwi jednak fakt, że zmiany mają wejść dopiero 1 grudnia. Problemem są także ceny gazu, a przecież wiele osób, w tym same samorządy, porzuciły nieekologiczne źródła ciepła i przechodziły na gaz. O tym mamy rozmawiać dopiero w drugiej kolejności...

ZOBACZ TEŻ: Opozycja: PiS będzie się chwytał wszystkiego, żeby nie przegrać tych wyborów

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze