Fot. Bogdana Wachowska

Radni Tczewa jednogłośni w sprawie budżetu 2022

Tczewscy radni przyjęli budżet miasta na 2022 rok. Planowane dochody wyniosą blisko 276 mln zł, dochody 302 mln zł, w tym wydatki inwestycyjne to ponad 37 mln zł.
Redakcja
Zawsze Pomorze
27.12.2021 / 11:51

Projekt budżetu pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa. Pozytywną opinię wydała również Komisja Finansowo Budżetowa  Rady Miejskiej. Za przyjęciem uchwały opowiedziały się wszystkie kluby radnych.

Najważniejsze inwestycje planowane w 2022 r.

 • rozbiórka starego i budowa nowego wiaduktu łączącego ul. Nowy Rynek z ul. Kolejową – 8,6 mln zł (kontynuacja zadania z 2021 r.)
 • przebudowa ul. Zygmunta Starego – 2,9 mln zł
 • II etap przebudowy ul. Stoczniowców – 5 mln zł
 • rozbudowa Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 – 1,8 mln zł (kontynuacja z 2021 r.)
 • budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Żwirki – 700 tys. zł
 • budowa parkingu przy Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rokickiej – 1,8 mln zł
 • budowa parkingu przy ul. Ściegiennego – 1 mln zł (kontynuacja z 2021 r.)
 • budowa parkingu, wraz z odwodnieniem i oświetleniem, przy Urzędzie Miejskim  – 1,4 mln zł
 • budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem przy ul. Retmańskiej – 550 tys. zł (kontynuacja z 2021 r.)
 • przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Okrętowej, Tczewskich Saperów, Kossaka, Polnej, Obr. Westerplatte, Kard. Wyszyńskiego – łącznie 730 tys. zł
 • wymiana nawierzchni elementów infrastruktury drogowej wzdłuż ulic miejskich – 160 tys. zł
 • budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Kolejowej i Pomorskiej – 550 tys. zł
 • budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym – 160 tys. zł
 • rozbudowa terenu zielonego w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 12, przy ul. Topolowej – 400 tys. zł
 • budowa oczyszczalni wód opadowych na kolektorach deszczowych – 1,3 mln zł
 • rewitalizacja Parku Miejskiego – dokumentacja budowlano-wykonawcza – 300 tys. zł
 • wymiana odcinka kanalizacji deszczowej ul. Za Dworcem i ul. Kusocińskiego – 1 mln zł
 • modernizacja oświetlenia – ul. Kociewska, ul. Rokicka, al. Solidarności – 270 tys. zł
 • zagospodarowanie niecki czyżykowskiej (kolejny etap) – 280 tys. zł
 • budowa naświetlaczy przejść dla pieszych – 100 tys. zł
 • przebudowa ul. Królowej Jadwigi – 2,8 mln zł.
 • budowa stacji ładowania autobusów – 1,1 mln zł
 • dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 250 tys. zł.
 • inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Tczewa.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze