(fot. Karol Makurat | Zawsze Pomorze)

Rozpoczęła się rekrutacja do szkół średnich. Egzaminy w przyszłym tygodniu

Rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Na decyzję oraz złożenie wniosku do wybranej placówki uczniowie mają czas do 24 czerwca. Podczas rekrutacji mogą zdobyć 200 punktów – z egzaminu i dodatkowych osiągnieć.
Małgorzata
Gradkowska
17.05.2022 / 06:00

Przed uczniami ósmych klas najważniejszy czas - 16 maja rozpoczął się nabór do szkół średnich, a już w przyszłym tygodniu czekają ich egzaminy ósmoklasisty.

Od tego roku termin przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty został na stałe przesunięty z kwietnia na maj. Czas na naukę w drugim semestrze był więc dłuższy, to jednak sprawia, że uczniowie poznają wyniki egzaminu już po zakończeniu roku szkolnego.

Nabór do szkół średnich

Uczniowie klas ósmych mogą wybrać trzy szkoły w których chcieliby kontynuować naukę i tam złożyć wnioski o przyjęcie. Jeśli okaże się, że wyniki egzaminów ósmoklasisty nie wystarczą, by dostać się do szkoły, do której złożyli dokumenty możliwa będzie zmiana placówki – w ramach się obowiązujących terminów. Pełne listy osób, które zakwalifikowały się do wybranej szkoły, zostaną opublikowane 20 lipca, a do 27 lipca kandydaci będą mieli czas na potwierdzenie podjęcia nauki w szkole, do której się zakwalifikowali, natomiast 29 lipca zostaną podane listy osób przyjętych. Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 2 sierpnia i potrwa do końca tego miesiąca.

We wtorek 24 maja o godz. 9 rozpocznie się egzamin z j. polskiego, w środę 25 maja o godz. 9 egzamin z matematyki, a w czwartek 26 maja o godz. 9 z języka obcego nowożytnego.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Rozpoczęły się matury 2022! Egzamin na Pomorzu pisze ponad 22 tys. uczniów!

Ile punktów można zdobyć?

Podczas rekrutacji do szkoły średniej mogą uzyskać max. 200 punktów. W tej liczbie zawiera się:

  • 100 punktów za wynik egzaminu ósmoklasisty (tyle dostanie się za bezbłędnie napisane testy z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego),
  • 72 punkty za oceny na świadectwie (celująca 18 punktów, bardzo dobra 17, dobra 14, dostateczna 8, dopuszczająca 2).

W rekrutacji brane są pod uwagę oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch dodatkowych przedmiotów - o tym, jakie to przedmioty, decyduje szkoła, do której uczeń składa podanie.

Można także zdobyć dodatkowe punkty za inne osiągnięcia:

  • 7 punktów za świadectwo z tzw. czerwonym paskiem,
  • 3 punkty za udział w wolontariacie,
  • 2 – 10 punktów za inne aktywności (udział w konkursach, olimpiadach, wydarzeniach sportowych) - w sumie nie więcej niż 18 pkt.

Na maksymalną ilość punktów z egzaminów składa się:

  • egzamin z języka polskiego – 35 pkt.,

  • egzamin z matematyki 35 pkt.,

  • egzamin z języka obcego 30 pkt.

SPRAWDŹ TAKŻE: Dzieci z Ukrainy tyle samo, co polskich w szkole w Krynicy Morskiej

Tegoroczne egzaminy ósmoklasisty - podobnie jak w ubiegłym – są oparte o wymagania egzaminacyjne, a nie o podstawę programową. Taką decyzję podjęto z powodu pandemii i nauki zdalnej.

W przypadku egzaminu z j. polskiego obniżone wymagania egzaminacyjne oznaczają skróconą listę lektur obowiązkowych, możliwość odniesienia się do dowolnej lektury w wypracowaniu.

Podczas egzaminu z matematyki obniżone wymagania egzaminacyjne oznaczają, że liczba zadań otwartych zmniejszyła się z 6 do 4 oraz że ograniczono zakres materiału – m.in. nie będzie zadań dotyczących dowodów geometrycznych, mniejsze są też wymagania przy zadaniach opartych na działaniach na pierwiastkach i geometrii przestrzennej.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze