Gdańskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu „Solidarność” na konferencji prasowej. | Źródło zdj. Przemysław Majewski Radny Miasta Gdańska

Gdańskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu „Solidarność” na konferencji prasowej. | Źródło zdj. Przemysław Majewski Radny Miasta Gdańska

Stowarzyszenie Inwalidów „na bruk”? ECS odpowiada: Przegrało konkurs, ale i tak je zapraszamy

Gdańskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu "Solidarność" po kilkunastu latach zostało wysłane na bruk przez Europejskie Centrum Solidarności – przekonują radni Prawa i Sprawiedliwości. ECS opublikował oświadczenie, z którego wynika, że organizacja w otwartym konkursie, nie uzyskała wystarczającej liczby punktów, aby otrzymać biuro w siedzibie instytucji i zaprasza ją do bezpłatnego korzystania z przestrzeni Solidarność Codziennie na działalność poradniczą i spotkania członków.
Jacek
Wierciński
25.06.2022 / 12:15

- Mimo, że prężnie działają, realizują projekty PFRON [Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – dop. red.] i opłacają lokal, to ich miejsce zająć ma Fundacja Widzialne, która powstała w czasie "strajków kobiet". To wszystko dzieje się w Gdańsku, w którym Prezydent Aleksandra Dulkiewicz odmienia przez wszystkie przypadki słowa "równość, szacunek, tolerancja". Tymczasem stowarzyszenie jest "olewane", nie udostępnia się dokumentów z konkursu, odmawia rozmowy z Basilem Kerskim czy Prezydent Miasta – twierdzi gdański radny Przemysław Majewski z Prawa i Sprawiedliwości.

I dodaje, że radni z klubu Prawa i Sprawiedliwości nie zostawią tak tej sprawy, a w środę 22 czerwca 2022 r. byli obecni na konferencji prasowej Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu "Solidarność" oraz oczekują wyjaśnień ECS i władz miasta w sprawie konkursu na lokal w ECS. Domagają się także dokumentów z konkursu i liczą na zapewnienie pomieszczenia dla stowarzyszenia w ECS, które – jak przekonują - są dostępne, a wykorzystywane „jako... magazyn”.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Biblioteka na Przeróbce zostaje. Radni z PiS nadal mają wątpliwości

Powołuje się na publikację portalu Salon24.pl, z której wynika, że wcześniej z sukcesem 2-krotnie startujące w konkursie Gdańskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu "Solidarność", ostatnio zdobyło mniej punktów m.in. niż Fundacja Widzialne, przez co straciło szansę na biuro w instytucji.

Europejskie Centrum Solidarności podtrzymuje przekazywane już wielokrotnie zaproszenie dla Gdańskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu „Solidarność” do bezpłatnego korzystania z przestrzeni Solidarność Codziennie na działalność poradniczą i spotkania członków stowarzyszenia” – odpowiada Europejskie Centrum Solidarności w jednym z 11 punktów oświadczenia w tej sprawie.

Z tego stanowiska dowiadujemy się również, że pomieszczenia biurowe, co 2 lata, przydzielane są sformalizowanym organizacjom społecznym w trybie konkursowym – taki jest bowiem wymóg Unii Europejskiej, która dofinansowała budowę gmachu przy placu Solidarności. Według relacji ECS, do ostatniej edycji konkursu, w marcu 2022 r. zgłosiło się 12 podmiotów, z których 6 zdobyło największą liczbę punktów w ocenie Komisji Konkursowej, w skład której wchodzili pracownicy ECS oraz przedstawiciele organizacji społecznych i miasta Gdańska. Gdańskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu „Solidarność” w marcowym konkursie nie uzyskało wystarczającej liczby punktów, aby otrzymać biuro, a zmiana kryteriów dotyczących dysponowania lokalami, byłaby niezgodna z literą prawa.

ZOBACZ TAKŻE: Kontrowersyjny spot o miejscach do parkowania. Jednych zachwyca, innych oburza

Europejskie Centrum Solidarności szanuje dorobek każdej organizacji, z którą współpracuje. Ich aktywność na rzecz spójności społecznej i poszanowania praw człowieka budzi nasz najwyższy podziw. Dlatego też – w miarę naszych możliwości – nikogo nie pozostawiamy bez wsparcia. ECS nie jest jednak w stanie spełnić wszystkich oczekiwań. Dzieli się tą odpowiedzialnością z innymi organizatorami życia publicznego” – czytamy w 11 punkcie oświadczenia, gdzie znalazło się również odesłanie do warunków konkursu oraz komunikat, że jego regulamin wraz z kryteriami oceny ofert jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej ECS. Cały dokument dostępny jest tutaj

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze