turniej wiedzy pożarniczej w Przodkowie

(fot. Dominik Ziemba | ZOSP RP woj. pomorskiego)

W Przodkowie wyłoniono
i uhonorowano laureatów wojewódzkiego turnieju wiedzy pożarniczej

W Szkole Podstawowej w Przodkowie rozstrzygnięto wojewódzki etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Laureaci dwóch pierwszych miejsc z każdej grupy wiekowej będą reprezentować województwo pomorskie w finale centralnym OTWP. Zgodnie z regulaminem finał krajowy odbędzie się do 10 lipca 2022 r.
Dawid
Jaskulski
24.05.2022 / 09:00

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego. 

– Bardzo się cieszę, że wciąż tyle młodych osób interesuje się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Tradycja turniejów wiedzy pożarniczej jest już bardzo długa, odbywają się od ponad czterdziestu lat – podsumował Edmund Kwidziński, dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gdańsku. – Przez ostatnie dwa lata konkurs nie był organizowany ze względu na pandemię koronawirusa Cieszymy się, że potrzeba kształcenia młodzieży w tym zakresie wciąż wzrasta i po przerwie mogliśmy wrócić do przeprowadzania – dodał Edmund Kwidziński.

turniej wiedzy pożarniczej w Przodkowie

(fot. Dominik Ziemba | ZOSP RP woj. pomorskiego)

turniej wiedzy pożarniczej w Przodkowie

(fot. Dominik Ziemba | ZOSP RP woj. pomorskiego)

Uczestnicy turnieju oprócz sprawdzenia swojej wiedzy mieli też okazję zwiedzić jedyne na Pomorzu Muzeum Pożarnictwa im. Leona Deyka w Przodkowie. Wszystkich laureatów turnieju uhonorowali i nagrodzili specjalni goście: nadbryg. Piotr Socha, pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, mł. Bryg. Paweł Gil, komendant powiatowy PSP w Kartuzach, Andrzej Małyszka, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Gdańsku, a także Andrzej Wyrzykowski, wójt gminy Przodkowo. 

Laureaci finału wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w roku 2022

Szkoły podstawowe klasy I-IV:

  1. miejsce Antonina Datta
  2.  miejsce Kajetan Garbaczewski
  3. miejsce Marcelina Obarzenek

Szkoły podstawowe klasy V-VIII:

  1. miejsce Dominik Pallubicki
  2. miejsce Paweł Zaborowski
  3. miejsce Jan Ocieczek

Szkoły ponadpodstawowe:

  1. miejsce Kacper Klawikowski
  2. miejsce Bartłomiej Laszkiewicz
  3. miejsce Eryk Marszałkowski

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze