Trzy zakłady podejrzane o zanieczyszczenie Strzelniczki

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku otrzymał wyniki badań próbek wody pobranych z kaszubskich rzek Strzelniczka i Strzelenka. Wskazują one na podwyższone parametry m.in. w zakresie chemicznego zapotrzebowania na tlen czy zawiesiny. Inspektorat wytypował dotychczas trzy podmioty potencjalnie odpowiedzialne za spowodowanie zanieczyszczenia. O działalności jednego z nich zawiadomiono prokuraturę.
Karol
Uliczny
14.04.2023 / 11:31

Zawiadomienie o zanieczyszczeniu zbiornika Strzelniczka II, a także rzeki Strzelniczki trafiło do służb pod koniec marca. Mieszkańcy informowali urzędników o zawiesistej, nieprzyjemnie pachnącej wodzie, jednak najbardziej niepokojącym symptomem prawdopodobnego skażenia były śnięte ryby. Ze zbiornika administrowanego przez Urząd Miejskie w Gdańsku wyłowiono w sumie kilkaset martwych ryb. 26 marca pobrano próbki wody ze zbiornika i przekazano do badania.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Zanieczyszczenie Strzelenki. WIOŚ skierował sprawę do sądu

14 kwietnia WIOŚ poinformował o wynikach:

„Przeprowadzono pobór i badanie sumarycznie 38 prób wód z kilkunastu wytypowanych podczas oględzin punktów. Analizy prób zostały wykonane przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ oddział w Gdańsku – czytamy w komunikacie inspektoratu. - Otrzymane wyniki analiz próbek, pobranych przed 3.04.2023 r., w przypadku obu cieków wodnych, w większości punktów poboru wskazują na podwyższone wartości w badanych parametrach takich jak: chemiczne zapotrzebowanie na tlen, przewodność elektryczna właściwa, zawiesina ogólna.


Wyniki analiz próbek pobranych po 3.04.2023 r. wskazują na widoczną poprawę wartości powyższych wskaźników oraz natlenienia we wcześniejszych najbardziej zanieczyszczonych miejscach”.

Obecnie inspektorzy WIOŚ w Gdańsku prowadzą czynności kontrolne działalności dwóch podmiotów w zakresie gospodarki wodnościekowej: zakładu przetwórstwa warzywnego oraz terenu lotniska. Został też wytypowany kolejny - trzeci podmiot jako potencjalne źródło zanieczyszczenia.

ZOBACZ TEŻ: Władze Gdańska: Skażenie Strzelniczki nie wpłynęło na jakość wody w mieście

- Trwają ustalenia we wszystkich przypadkach, jednakże już na wstępnym etapie, w przypadku zakładu przetwórstwa warzywnego, wystąpiono do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku o cofniecie pozwolenia wodnoprawnego i wstrzymanie działalności w zakresie odprowadzania wód popłucznych z produkcji – mówi Beata Cieślik z WIOŚ w Gdańsku. - PWIOŚ złoży kolejne zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 182 Kodeksu Karnego – tym razem ze wskazanym sprawcą. Jednocześnie organ pozostaje w kontakcie z prokuraturą odnośnie pierwszego zawiadomienia.

Zgodnie z informacją uzyskaną z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, prowadzone są ciągłe badania jakości wód na ujęciu wody w Straszynie. Dotychczas nie stwierdzono odstępstw od norm.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze