Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama
Reklama

Ten zabytkowy pulpit był symbolem Ojczyzny. Można go zobaczyć w kościele św. Mikołaja w Gdańsku

W prezbiterium kościoła św. Mikołaja w Gdańsku znajduje się wyjątkowy pulpit mszalny. Gdańscy dominikanie, zgodnie z przedwojenną tradycją, na dzień Święta Niepodległości przyozdabiają go kwiatami. Pulpit Królewski, bo o nim mowa, został odlany w 1764 roku z okazji elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego na króla Polski. W Wolnym Mieście Gdańsku był symbolem Ojczyzny.
Pulpit Królewski, kościół św. Mikołaja w Gdańsku

Autor: Karol Makurat | Zawsze Pomorze

Pulpit Królewski był symbolem Ojczyzny. Można go zobaczyć w kościele św. Mikołaja w Gdańsku

W prezbiterium kościoła św. Mikołaja w Gdańsku znajduje się wyjątkowy pulpit mszalny, który, po latach przerwy, w 2020 r. ponownie zaczął stanowić eksponowane wyposażenie kościoła św. Mikołaja.

PRZECZYTAJ TEŻ: Wigilijne spotkania dla potrzebujących w Gdańsku

– Pulpit powstał w 1764 r. jako dzieło gdańskiego ludwisarza Ernsta Friedricha Kocha – opowiada o. Michał Osek, który od ubiegłego roku ponownie jest przeorem gdańskich dominikanów. – Jest to pełnoplastyczny odlew mosiężny, przedstawiający Polskiego Orła w Koronie. Orzeł spoczywa na czworobocznym drewnianym postumencie, obłożonym mosiężną blachą. Zachwyca staranne wykonanie rzeźby, szczegóły opracowania upierzenia, detale anatomiczne. Rokokowy kartusz z herbem Gdańska oraz insygnia (berło i miecz) zostały zrekonstruowane z dużą starannością, po uprzedniej wnikliwej analizie zachowanych archiwalnych fotografii.

PRZECZYTAJ TEŻ: Sensacyjne odkrycie w kościele świętego Mikołaja w Gdańsku! Perła architektury gotyku pod warstwami farb

Jak zauważa o. Michał Osek, przywrócenie brakujących elementów pozwoliło na podkreślenie wartości artystycznych i historycznych tego dzieła.

Wykonanie pulpitu w 1764 r. stanowi manifest uznania i radości z wyboru na króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, w którym gdańszczanie pokładali wielkie nadzieje. Analiza zachowanych tekstów z XVIII i XIX w. pozwala mówić o znaczącej roli tego obiektu w kontekście sytuacji politycznej w Gdańsku.

o. Michał Osek / przeor gdańskich dominikanów

– Dawne teksty, stanowiące relacje osób odwiedzających świątynię i modlących się w niej, np. z 1817 r. i 1888 r., wskazują na wymiar symboliczny obiektu, przyozdabiany girlandami kwiatów symbol państwowości i tęsknoty za wolnością Ojczyzny – wyjaśnia zakonnik.

Pulpit z kościoła św. Mikołaja jest wyjątkowym dziełem. W Polsce nie są znane inne przykłady tego typu wyposażenia sakralnego. W Europie natomiast ich obecność możemy odnotować w kościołach brytyjskich, gdzie używane są do dziś.

PRZECZYTAJ TEŻ: O. Michał Osek ponownie wybrany przeorem gdańskich dominikanów

Opis Pulpitu Królewskiego można znaleźć, m.in. w „Dziennikach” hrabiny Walerii Tarnowskiej, polskiej malarki i kolekcjonerki dzieł sztuki:

„Żałuję tylko mszy, na których bywałam codziennie u dominikanów, (...) gdzie ją dla mnie odprawiano i gdzie z mojej ławki na wprost niego widziałam naszego Białego Orła z pozłacanego brązu, zajmującego środek nawy, który jest zawsze ozdobiony girlandami kwiatów, a którego słońce właśnie około dziewiątej godziny, o której zwykle byłam w kościele, wieńczyło proroczymi promieniami. Za każdym razem te niosące pociechę promienie sprawiały, że marzyłam o przyszłości mojej Ojczyzny i modliłam się za nią”. (Waleria Tarnowska, 1817 r.)


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklama
Reklama
Reklama