Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama Ziaja kosmetyki kokos i pomarańcza

Urząd idzie do sądu. Chodzi o odszkodowanie za Westerplatte

Władze Gdańska złożyły skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na bezczynność wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha. Powodem jest brak odszkodowania za odebrane tereny na Westerplatte. Do wywłaszczenia doszło ponad 3 lata temu.
Urząd idzie do sądu. Chodzi o odszkodowanie za Westerplatte
(fot. Karol Makurat | Zawsze Pomorze)

Przygotowana oraz przegłosowana przez posłów Zjednoczonej Prawicy specustawa wywłaszczeniowa dokładnie określiła tryb ustalenia oraz wypłaty odszkodowania za działki na Westerplatte. W sierpniu 2020 r., po wydaniu zgody na realizację budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, miasto utraciło ok. 9-hektarowy teren położony w historycznej części półwyspu, wokół wzgórza z Pomnikiem Obrońców Wybrzeża. Po uprawomocnieniu się decyzji wojewody pomorskiego, samorząd oraz Muzeum II Wojny Światowej, jako inwestor, miały dwa miesiące na osiągnięcie porozumienia w sprawie wartości działki. Jednak szacunki znacząco się różniły. Urząd miejski wycenił ją na ok. 18,5 mln zł, tymczasem muzeum na niespełna 4 mln zł. W tej sytuacji, ustalenie wysokości odszkodowania przeszło na wojewodę pomorskiego, Dariusza Drelicha.

Miasto składa skargę na bezczynność

O możliwości wszczęcia postępowania mówiono w PUW już w 2020 r. I chociaż rzeczoznawca przygotował operat szacunkowy, do dziś nie wydano decyzji administracyjnej. Dlatego władze miasta zdecydowały się złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

- Jest to skarga na bezczynność wojewody pomorskiego – mówi Jędrzej Sieliwończyk z referatu prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. - Wojewoda jest organem zobowiązanym do wydania decyzji określającej wysokość należnego odszkodowania. Do wypłaty zobowiązanym jest zaś Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Postępowanie administracyjne, dotyczące ustalenia wysokości odszkodowania za tereny na Westerplatte, które na wojewodę nałożyła specustawa, Dariusz Drelich wszczął 8 stycznia 2021 r. Pierwszy planowany termin zakończenia sprawy został przez niego określony na 30 kwietnia 2021 r. Gmina Miasta Gdańska wniosła do WSA o zobowiązanie wojewody do realizacji zobowiązania wynikającego z zapisów specustawy.

Wątek odszkodowania pojawił się m.in. w opublikowanym w sierpniu raporcie Najwyższej Izby Kontroli na temat dotacji ministerstwa kultury na budowę Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Jak ustalili kontrolerzy NIK, od 2021 r. wojewoda pomorski kilkukrotnie zmieniał termin wydania decyzji. Skutkowało to m.in. koniecznością przesuwania środków zaplanowanych w budżecie Muzeum II Wojny Światowej. Pytania o powody opóźniania wypłaty miastu należnych środków, pozostają otwarte. W tej sprawie Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku niezmiennie milczy.

Z drugiej strony, po wyborach przyspieszyły decyzje dotyczące budowy. 24 października, Rada Ministrów przyjęła uchwałę przedłożoną przez ministra Piotra Glińskiego, w sprawie ustanowienia programu pn. „Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku” na lata 2023-2027. Koszt przedsięwzięcia oszacowano na 300 mln zł. Z kolei we wtorek, MIIWŚ poinformowało o rozstrzygnięciu konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji projektowej. Zwycięską pracę wykonały trzy pracownie: Muro Architekci sp. z o.o., Lachman Pabich Architekci oraz Pracownia Architektoniczna „Projektownia”.

- Praca charakteryzuje się wysokiej jakości rozwiązaniami architektonicznymi. Za niezwykle cenne uznano ukształtowanie wejścia do głównego obiektu muzeum w formie szczeliny, która stanowi symboliczny walor zagłębienia się w przeszłość – mówi prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, przewodnicząca sądu konkursowego. - Praca w udany sposób realizuje koncepcję upowszechniania wiedzy o bohaterskiej obronie Westerplatte, a jednocześnie zapewnia ochronę, utrzymanie i rewaloryzację obiektów architektury militarnej znajdujących się na tym terenie.

Zwycięski zespół zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu szczegółowego opracowania dokumentacji projektowej. Tego samego dnia MIIWŚ przekazało plac pod budowę Budynku Obsługi Ruchu Turystycznego na Westerplatte.


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklama
Reklama